Ανακλητό Ομόλογο

Ανακλητό Ομόλογο (Callable bond)

Ανακλητό ομόλογο είναι ένα ομόλογο με προνόμιο ανάκλησης, δηλαδή έχει το δικαίωμα ο εκδότης να το ανακαλέσει για εξόφληση πριν την ωρίμανση του, καταβάλλοντας συνήθως ένα πριμ ανάκλησης (call premium) στους επενδυτές.

Η εξόφληση μπορεί να είναι υποχρεωτική ή στην επιλογή του εκδότη.

Την ανάκληση θα την ενεργοποιήσει συνήθως ο οργανισμός που εξέδωσε τα ομόλογα όταν:

  • τα επιτόκια στην αγορά είναι πλέον πολύ χαμηλότερα από το επιτόκιο έκδοσηςτου χρεογράφου, άρα αντισταθμίζονται τα έξοδα αντικατάστασης, και ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα αντικατάστασης ομολόγων υψηλού επιτοκίου με ομόλογα χαμηλού επιτοκίου.
  • υπάρχουν οργανισμοί με πολύ υψηλά πλεονάζοντα μετρητά και ο πιο αποδοτικός τρόπος χρήσης των μετρητών αυτών κρίνεται ότι είναι η εξαγορά υπαρχόντων δανείων, ειδικά εάν τα επιτόκια έχουν μειωθεί αισθητά από την έκδοση του ομολόγου.

Επειδή οι επενδυτές που κατέχουν ένα ομόλογο με προνόμιο ανάκλησης θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους επενδυτές που κατέχουν ένα παρόμοιο ομόλογο χωρίς προνόμιο ανάκλησης, θα απαιτήσουν να αποζημιωθούν μέσω μίας υψηλότερης απόδοσης.

Άρα τα ανακλητά ομόλογα είναι φθηνότερα σε σχέση με παρόμοια μη ανακλητά ομόλογα.

banner 2 evretirio oikonomikon oron
banner 1 evretirio oikonomikon oron