2017

ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α. 1,1533
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ. 0,8849
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4369
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,5598
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 26,0350
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 306,4200
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 4,2127
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1,9558
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  4,5670
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 7,4143
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α. 1,1147
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ. 0,8781
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4403
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,7808
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 26,2660
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 309,1300
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 4,2368
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1,9558
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  4,5900
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 7,4165
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α. 1,1193
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ. 0,8634
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4415
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,7418
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 26,4630
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 308,1100
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 4,1867
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1,9558
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  4,5511
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 7,4280
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α. 1,0725
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ. 0,8343
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4387
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,6195
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 26,7940
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 313,0500
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 4,2358
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1,9558
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  4,5341
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 7,4468
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α. 1,0807
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ. 0,8679
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4372
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,5105
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 27,0210
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 309,1600
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 4,2816
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1,9558
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  4,5590
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 7,4088
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α. 1,0555
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ. 0,8500
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4345
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,4508
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 27,0210
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 308,4200
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 4,3015
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1,9558
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  4,5143
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 7,4568
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α. 1,0664
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ. 0,8683
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4361
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,5328
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 27,0210
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 307,9200
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 4,3673
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1,9558
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  4,4928
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 7,5275
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α. 1,0421
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ. 0,8424
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4342
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,6385
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 27,0210
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 310,2800
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 4,4082
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1,9558
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  4,5194
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 7,5303
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες
Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018