Νέος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο από 1 Φεβρουαρίου 2019

18/02/2019

Ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €).

Ο ως άνω νόμιμος κατώτατος μισθός και το ως άνω νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο ισχύουν από 1 Φεβρουαρίου 2019 για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση.
 

Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμιμου κατώτατου μισθού και του νέου νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, οποιαδήποτε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας στον κατώτατο μισθό και στο κατώτατο ημερομίσθιο, κατά το μέρος που αφορά/εισάγει ηλικιακή διάκριση, θεωρείται κατηργημένη.
 

Ενόψει των ανωτέρω, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, διαμορφώνονται από 1 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Έτη
Προϋπηρεσίας

Βασικός
Μισθός

Προσαύξηση
Προϋπηρεσίας

Επίδομα Γάμου 
(για όσους εργοδότες είναι μέλη
ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΣΕ, ΣΕΤΕ)

0-3

650,00

-

65,00

3-6

650,00

65,00

65,00

6-9

650,00

130,00

65,00

9 και άνω

650,00

195,00

65,00

       

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Έτη
Προϋπηρεσίας

Βασικό
Ημερομίσθιο

Προσαύξηση
Προϋπηρεσίας

Επίδομα Γάμου 
(για όσους εργοδότες είναι μέλη
ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΣΕ, ΣΕΤΕ)

0-3

29,04

-

2,90

3-6

29,04

1,45

2,90

6-9

29,04

2,90

2,90

9-12

29,04

4,36

2,90

12-15

29,04

5,81

2,90

15-18

29,04

7,26

2,90

18 και άνω

29,04

8,71

2,90

       

 

 

Σχετική διάταξη  >>>        Αριθμ. Πρωτ.: Οικ. 7613/395/18.02.2019 Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

 

www.taxhorizon.gr

 

 

banner ergatika 2
banner ergatika 3