Προεδρικά διατάγματα

Προεδρικό Διάταγμα 51
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 85 - 07.06.2019 στις 07.06.2019 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 49/29-1-1985 (Α΄19) «ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 50
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84 - 06.06.2019 στις 06.06.2019 
«ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2368(2017) ΚΑΙ 2396(2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 49
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 83 - 30.05.2019 στις 31.05.2019
«ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€ ΕΤΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 2019 ΜΕ ΘΕΜΑ: Α) «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ - 150 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ» ΚΑΙ Β) «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 48
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 83 - 30.05.2019 στις 31.05.2019
«ΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΞΕΝΙΑ» ΚΟΖΑΝΗΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 47
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 83 - 30.05.2019 στις 31.05.2019
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΤΡΑΤΙΑ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΕ ΑΝΔΡΩΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 46
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 82 - 28.05.2019 στις 28.05.2019 
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΕΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 45
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81 - 28.05.2019 στις 28.05.2019
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2432 (2018) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 44
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81 - 28.05.2019 στις 28.05.2019
«ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2342(2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 43
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76 - 23.05.2019 στις 23.05.2019
«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 42
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74 - 20.05.2019 στις 20.05.2019 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 41
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71 - 13.05.2019 στις 13.05.2019 
«ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ, ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 40
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 - 04.05.2019 στις 04.05.2019  
«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 39
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 - 04.05.2019 στις 04.05.2019 
«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 38
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64 - 24.04.2019 στις 24.04.2019  
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 37
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 63 - 23.04.2019 στις 23.04.2019  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Π.Δ/ΤΩΝ 178/2014 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Α΄ 281) ΚΑΙ 7/2017 «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.» (Α΄ 14).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 36
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 62 - 22.04.2019 στις 22.04.2019 
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 35
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 61 - 22.04.2019 στις 23.04.2019 
«ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΔΡΩΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΓΓΑΛΑ», ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 34
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 60 - 16.04.2019 στις 17.04.2019 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 33
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 59 - 16.04.2019 στις 16.04.2019 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2383 (2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 32
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 58 - 15.04.2019 στις 15.04.2019 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 210/1992 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Α΄ 99)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 31
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 56 - 05.04.2019 στις 08.04.2019 
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 30
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 - 02.04.2019 στις 02.04.2019  
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 29
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54 - 02.04.2019 στις 03.04.2019 
«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 28
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47 - 13.03.2019 στις 13.03.2019 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ¨ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ¨».

 

Προεδρικό Διάταγμα 27
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 46 - 12.03.2019 στις 12.03.2019 
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 26
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42 - 07.03.2019 στις 07.03.2019 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 25
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 41 - 05.03.2019 στις 05.03.2019 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 351/1991 (Α΄ 121) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 24
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39 - 04.03.2019 στις 06.03.2019 
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 23
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 18.02.2019 στις 18.02.2019 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 22
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27 - 18.02.2019 στις 18.02.2019 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 21
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 25 - 15.02.2019 στις 15.02.2019 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2380 (2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 20
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 25 - 15.02.2019 στις 15.02.2019 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2362 (2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 19
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24 - 15.02.2019 στις 15.02.2019 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2360 (2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 18
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24 - 15.02.2019 στις 15.02.2019  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2357 (2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 17
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 23 - 15.02.2019 στις 15.02.2019  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 230/1998 "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ" (Α' 177)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 16
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 21 - 15.02.2019 στις 18.02.2019 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 15
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14 - 04.02.2019 στις 04.02.2019 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2353 (2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 14
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14 - 04.02.2019 στις 04.02.2019 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2339 (2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 13
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12 - 28.01.2019 στις 28.01.2019 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2321 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 12
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10 - 28.01.2019 στις 29.01.2019
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 11
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10 - 28.01.2019 στις 29.01.2019 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 10
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10 - 28.01.2019 στις 29.01.2019 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΝΕΑΠΟΛΗ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 9
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10 - 28.01.2019 στις 29.01.2019 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΥΡΙΑΣ (ΠΟΡΟΣ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 8
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8 - 23.01.2019 στις 23.01.2019 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 7
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7 - 18.01.2019 στις 18.01.2019 
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 6
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6 - 17.01.2019 στις 18.01.2019 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 81/2012 «ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ» (ΑΙ39).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 5
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5 - 15.01.2019 στις 15.01.2019 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 4
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4 - 14.01.2019 στις 14.01.2019 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 3
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3 - 14.01.2019 στις 14.01.2019 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 2
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2 - 10.01.2019 στις 11.01.2019 
«ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΕΛΛΗΝΟ-ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 1
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1 - 08.01.2018 στις 09.01.2018
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.»
Προεδρικό Διάταγμα 120
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 227 - 31.12.2018 στις 14.01.2019 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 28/2009 "ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2006/88/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 2008/53/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε." (Α'46), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 119
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226 - 31.12.2018 στις 11.01.2019 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΖΥΡΙΧΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 118
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225 - 31.12.2018 στις 10.01.2019  
«ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΕΞΑΜΕΝΟΤΤΛΟΙΩΝ, ΣΛΕΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΤΗΓΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΤΩΝ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 117
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225 - 31.12.2018 στις 10.01.2019 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 116
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224 - 31.12.2018 στις 11.01.2019 
«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΕΝΟΒΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΙΛΑΝΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 115
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224 - 31.12.2018 στις 11.01.2019 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 88/2013 "ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ" (ΑΙ29)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 114
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 223 - 31.12.2018 στις 08.01.2019 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2317 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 113
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222 - 31.12.2018 στις 03.01.2019 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2006 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 112
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 215 - 24.12.2018 στις 24.12.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 81/2014 'ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ' (Α΄125)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 111
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 211 - 17.12.2018 στις 18.12.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 141/2014 "ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 243/1998" (Α' 232)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 110
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 209 - 14.12.2018 στις 17.12.2018 
«ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ Α' ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 109
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 209 - 14.12.2018 στις 17.12.2018 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 108
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 207 - 10.12.2018 στις 11.12.2018 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, 1978» Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 1314/1983 (Α' 2), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 107
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204 - 06.12.2018 στις 07.12.2018 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Ν.Α.Τ.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 106
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204 - 06.12.2018 στις 07.12.2018 
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΠΟΡΕΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 105
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 203 - 05.12.2018 στις 05.12.2018 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 104
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 198 - 03.12.2018 στις 03.12.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.7/2017 «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ-ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Α' 14), ΤΟΥ Π.Δ.178/2014 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Α' 281), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ.14/2001 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 103
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 197 - 30.11.2018 στις 03.12.2018 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΧΑΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 102
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195 - 20.11.2018 στις 20.11.2018  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 11/2014 «ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ» (Α' 17)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 101
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 194 - 20.11.2018 στις 20.11.2018  
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 89/618/ΕΥΡΑΤΟΜ 90/641/ΕΥΡΑΤΟΜ, 96/29/ΕΥΡΑΤΟΜ, 97/43/ΕΥΡΑΤΟΜ ΚΑΙ 2003/122/ΕΥΡΑΤΟΜ (ΕΕ L13/17.1.2014) – ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 100
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193 - 20.11.2018 στις 20.11.2018   
«ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.) ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 99
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 187 - 05.11.2018 στις 06.11.2018  
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 98
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184 - 30.10.2018 στις 30.10.2018 
«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 97
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 183 - 23.10.2018 στις 24.10.2018 
«ΤΡΟΠΟΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 96
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 183 - 23.10.2018 στις 24.10.2018 
«ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 95
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182 - 20.10.2018 στις 20.10.2018 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 94
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 181 - 20.10.2018 στις 20.10.2018 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.6).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 93
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 172 - 01.10.2018 στις 01.10.2018   
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 336/1989 "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ" (Α' 156).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 92
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171 - 24.09.2018 στις 26.09.2018  
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 91
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171 - 24.09.2018 στις 26.09.2018  
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 90
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 162 - 03.09.2018 στις 03.09.2018  
«ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4447/2016 (Α' 241), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 89
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161 - 03.09.2018 στις 14.09.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 215/2002 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ (Ν.Ο.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΤΡΩΝΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» (Α' 203).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 88
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160 - 29.08.2018 στις 29.08.2018 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 87
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160 - 29.08.2018 στις 29.08.2018 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 86
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159 - 29.08.2018 στις 29.08.2018 
«ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 85
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157 - 27.08.2018 στις 27.08.2018
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 84
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156 - 27.08.2018 στις 27.08.2018 
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 83
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154 - 27.08.2018 στις 27.08.2018 
«ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 82
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152 - 21.08.2018 στις 21.08.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 307/1986 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ» (135 Α') ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2017/164/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ L 27/1.2.2017)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 81
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 151 - 21.08.2018 στις 22.08.2018 
«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/1535 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΕΕ L 241 ΤΗΣ 17.9.2015, Σ.1) «ΝΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 80
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 150 - 21.08.2018 στις 22.08.2018
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 79
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148 - 10.08.2018 στις 10.08.2018 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 78
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 - 08.08.2018 στις 09.08.2018  
«ΙΔΡΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΔΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 77
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 - 08.08.2018 στις 09.08.2018 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣΤΟΥΙΕΡΟΥΙΜΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ, ΣΕ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΙΑΝΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 76
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 146 - 07.08.2018 στις 07.08.2018 
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 75
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145 - 07.08.2018 στις 07.08.2018  
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 74
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 144 - 07.08.2018 στις 08.08.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 917/1979, “ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ”».».

 

Προεδρικό Διάταγμα 73
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143 - 03.08.2018 στις 03.08.2018
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 72
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 141 - 02.08.2018 στις 02.08.2018 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 71
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 134 - 24.07.2018 στις 24.07.2018 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 70
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 131 - 19.07.2018 στις 20.07.2018 
«ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€ ΚΟΠΗΣ 2018 ΜΕ ΘΕΜΑ: Α) «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ – 75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ» ΚΑΙ Β) «70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 69
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129 - 17.07.2018 στις 18.07.2018 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2253(2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 68
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129 - 17.07.2018 στις 18.07.2018 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2266(2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 67
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129 - 17.07.2018 στις 18.07.2018 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 66
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 126 - 13.07.2018 στις 13.07.2018 
«ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Γ' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΖ' ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 65
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125 - 13.07.2018 στις 13.07.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 141/1996 "ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/66/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" (ΑΙ08) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/597 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΕ L 103/4/23.04.2018)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 64
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 124 - 11.07.2018 στις 11.07.2018 
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 63
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 123 - 11.07.2018 στις 11.07.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 62
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 121 - 09.07.2018 στις 10.07.2018
Επανακυκλοφόρησε στις 10.07.2018  
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΩΝ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 61
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117 - 03.07.2018 στις 03.07.2018   
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ - ΕΛΥΔΝΑ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 60
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117 - 03.07.2018 στις 03.07.2018  
«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΜΙΣΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 59
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114 - 29.06.2018 στις 29.06.2018 
«ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 58
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 113 - 29.06.2018 στις 02.07.2018 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ .».

 

Προεδρικό Διάταγμα 57
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 113 - 29.06.2018 στις 02.07.2018 
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 56
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 111 - 27.06.2018 στις 28.06.2018 
«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΕΡ-ΠΑ)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 45/2002 (Α' 45)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 55
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 109 - 22.06.2018 στις 25.06.2018 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2316 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 54
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 103 - 13.06.2018 στις 13.06.2018 
«ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 53
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 100 - 11.06.2018 στις 11.06.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 59/2009 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» (Α' 82).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 52
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 98 - 07.06.2018 στις 08.06.2018 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 51
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94 - 01.06.2018 στις 04.06.2018 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΥ 1972 ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 1757/1988 (Α' 37), ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 355 (92)/21.6.2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 50
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 92 - 30.05.2018 στις 31.05.2018
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 49
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90 - 22.05.2018 στις 23.05.2018 
«ΔΙΑΛΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΙΝΙΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 48
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90 - 22.05.2018 στις 23.05.2018 
«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΛΟΘΟΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Holothuria spp».

 

Προεδρικό Διάταγμα 47
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 88 - 18.05.2018 στις 21.05.2018   
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΥ 1972 ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 1757/1988 (Α' 37), ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 310 (88)/03.12.2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 46
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 87 - 17.05.2018 στις 18.05.2018  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π. Δ. 7/2017 «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Α' 14).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 45
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 87 - 17.05.2018 στις 18.05.2018 
«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 44
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86 - 16.05.2018 στις 17.05.2018  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 165/2002 (ΑΙ50), ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ (A.Z.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ (Ν.Ο.) ΣΟΥΔΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 43
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 82 - 09.05.2018 στις 10.05.2018 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2374 (2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 42
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81 - 07.05.2018 στις 07.05.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3511/2006 (Α' 258), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ -ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 41
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 80 - 07.05.2018 στις 08.05.2018 
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 40
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76 - 30.04.2018 στις 30.04.2018 
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ "ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ 'ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ"».

 

Προεδρικό Διάταγμα 39
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74 - 25.04.2018 στις 26.04.2018 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 38
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74 - 25.04.2018 στις 26.04.2018 
«ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 37
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 72 - 24.04.2018 στις 25.04.2018 
«ΙΔΡΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ |ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΣΣΑΡΗ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 36
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 72 - 24.04.2018 στις 25.04.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 194/1998 (Α' 144) - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΡΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 35
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 69 - 19.04.2018 στις 20.04.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 34
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 67 - 13.04.2018 στις 16.04.2018 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 33
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 - 12.04.2018 στις 12.04.2018 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΤΡΑΚΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 32
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64 - 11.04.2018 στις 12.04.2018 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 31
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 61 - 04.04.2018 στις 04.04.2018 
«ΣΧΟΛΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ Η ΜΗ ΠΑΡΑΛΙΕΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 30
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 60 - 02.04.2018 στις 02.04.2018 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΡΑΜΠΑΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΡΑΜΠΑΤ, ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 29
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 58 - 26.03.2018 στις 26.03.2018 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 28
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57 - 26.03.2018 στις 27.03.2018 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 27
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57 - 26.03.2018 στις 27.03.2018 
«ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΕΛΕΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΑΥΤΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 26
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52 - 21.03.2018 στις 22.03.2018 
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 25
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52 - 21.03.2018 στις 22.03.2018 
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 24
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 51 - 21.03.2018 στις 22.03.2018 
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ (Merluccius merluccius)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 23
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45 - 15.03.2018 στις 16.03.2018 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 22
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 37 - 28.02.2018 στις 28.02.2018 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 21
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 36 - 28.02.2018 στις 28.02.2018 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 20
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35 - 27.02.2018 στις 27.02.2018 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 19
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32 - 26.02.2018 στις 26.02.2018
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 18
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31 - 23.02.2018 στις 23.02.2018
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 17
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 29 - 22.02.2018 στις 23.02.2018
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 16
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 29 - 22.02.2018 στις 23.02.2018
«ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 15
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 21.02.2018 στις 22.02.2018
«ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 14
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27 - 21.02.2018 στις 22.02.2018 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΜΙΣΘΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ ΣΕΡΒΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 13
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26 - 20.02.2018 στις 21.02.2018 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 12
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24 - 14.02.2018 στις 15.02.2018 
«ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΛΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 11
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24 - 14.02.2018 στις 15.02.2018 
«ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 10
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 21 - 08.02.2018 στις 09.02.2018 
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 9
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 15 - 31.01.2018 στις 01.02.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 228/2006 "ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ" (Α' 229- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ, Α' 151/2008)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 8
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 - 29.01.2018 στις 29.01.2018 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 7
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12 - 29.01.2018 στις 30.01.2018
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/2302 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΕ L 326/11.12.2015)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 6
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11 - 25.01.2018 στις 25.01.2018 
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 5
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10 - 24.01.2018 στις 25.01.2018 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 126/2001(Α’ 113) ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ και σύ- σταση ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 4
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7 - 22.01.2018 στις 22.01.2018  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 3
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6 - 18.01.2018 στις 18.01.2018  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2270 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ Λ.Δ. ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 2
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4 - 16.01.2018 στις 16.01.2018 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2356 (2017) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ Λ.Δ. ΚΟΡΕΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 1
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1 - 08.01.2018 στις 09.01.2018
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2231 (2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.). »
Προεδρικό Διάταγμα 157
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 206 - 29.12.2017 στις 05.01.2018
«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 156
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 206 - 29.12.2017 στις 05.01.2018 
«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 155
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 205 - 29.12.2017 στις 02.01.2018  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2292 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 154
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 202 - 27.12.2017 στις 27.12.2017  
«ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α) ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Β) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , Γ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Δ) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ε) ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, Α) ΠΕ18.30 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ, Β) ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Γ) ΠΕ 18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Δ) ΠΕ 17.05 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Ε) ΠΕ 17.05 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 153
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 198 - 21.12.2017 στις 22.12.2017  
«ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 152
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 197 - 21.12.2017 στις 22.12.2017  
«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. /2017 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΠΡΑΣΙΝΟ, ΤΟ» ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΚΑΛΕΝΤΖΙ, ΤΟ».».

 

Προεδρικό Διάταγμα 151
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193 - 13.12.2017 στις 14.12.2017  
«ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΚΑΙ Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ», ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 150
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193 - 13.12.2017 στις 14.12.2017  
«ΙΔΡΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ41-ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 149
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193 - 13.12.2017 στις 14.12.2017  
«ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» ΤΟΥ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, «ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΠΕ18.12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ18.17 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 148
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193 - 13.12.2017 στις 14.12.2017  
«ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 147
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 192 - 13.12.2017 στις 13.12.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 146
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 188 - 07.12.2017 στις 08.12.2017  
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 145
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 187 - 05.12.2017 στις 06.12.2017  
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π. ΑΣ.) ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) .».

 

Προεδρικό Διάταγμα 144
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186 - 05.12.2017 στις 06.12.2017  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 18/2015 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΔ» (Α' 14).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 143
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 185 - 30.11.2017 στις 01.12.2017  
«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (EUROCONTROL) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΟΑΤ), ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΤΗΣΗΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ (IFR), ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ECAC) - EUROAT».

 

Προεδρικό Διάταγμα 142
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 181 - 23.11.2017 στις 23.11.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 141
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 180 - 23.11.2017 στις 23.11.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 140
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 175 - 21.11.2017 στις 21.11.2017  
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑΞΙΑΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 139
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 174 - 17.11.2017 στις 20.11.2017  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Β.Δ. 683/1960 «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ» (Α' 158), ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 138
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 174 - 17.11.2017 στις 20.11.2017  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 203/2001 ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 137
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 173 - 17.11.2017 στις 20.11.2017  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2312 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 136
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169 - 07.11.2017 στις 08.11.2017  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 159/2014 "ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ" (Α' 241)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 135
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169 - 07.11.2017 στις 08.11.2017  
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΜΙΣΘΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 134
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 168 - 06.11.2017 στις 06.11.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 133
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161 - 30.10.2017 στις 30.10.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 132
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160 - 30.10.2017 στις 30.10.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 131
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159 - 20.10.2017 στις 23.10.2017  
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.Ε.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 130
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159 - 20.10.2017 στις 23.10.2017  
«ΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 129
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 158 - 20.10.2017 στις 23.10.2017  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 230/1998 "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ" (Α' 177)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 128
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 158 - 20.10.2017 στις 23.10.2017  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΑΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 127
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157 - 20.10.2017 στις 20.10.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 126
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154 - 17.10.2017 στις 18.10.2017  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2293 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 125
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154 - 17.10.2017 στις 18.10.2017  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2288 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 124
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154 - 17.10.2017 στις 18.10.2017  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2271 (2016), 2280 (2016) ΚΑΙ 2290 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 123
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 151 - 12.10.2017 στις 12.10.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 122
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 149 - 10.10.2017 στις 11.10.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 121
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148 - 09.10.2017 στις 09.10.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 120
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 - 05.10.2017 στις 06.10.2017  
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΑΜΠΕΛΕΙΑ, Η» ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΑΜΠΕΛΙΑ, Η»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 119
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145 - 02.10.2017 στις 02.10.2017  
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 118
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 144 - 29.09.2017 στις 29.09.2017  
«ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Β' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΖ' ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 117
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143 - 28.09.2017 στις 28.09.2017  
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 116
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143 - 28.09.2017 στις 28.09.2017 
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 115
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143 - 28.09.2017 στις 28.09.2017  
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΥΝΕΩΝ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 114
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143 - 28.09.2017 στις 28.09.2017  
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 113
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143 - 28.09.2017 στις 28.09.2017  
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 112
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017  
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 111
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017  
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 110
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017  
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 109
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017 
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 108
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017  
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 107
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017 
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 106
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017 
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 105
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017 
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 104
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017 
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 103
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017 
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 102
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017  
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 101
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017 
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΩΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ», «ΚΟΡΥΦΗ» ΚΑΙ «ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 100
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 - 28.09.2017 στις 28.09.2017 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 99
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 141 - 28.09.2017 στις 28.09.2017  
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 98
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 139 - 20.09.2017 στις 20.09.2017 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 97
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138 - 15.09.2017 στις 18.09.2017 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 96
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 136 - 11.09.2017 στις 12.09.2017   
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 95
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 135 - 11.09.2017 στις 12.09.2017   
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 344/2000 "ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ" (Α' 297), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 94
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 134 - 08.09.2017 στις 11.09.2017  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 174/1983 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (Α' 68)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 93
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 132 - 06.09.2017 στις 06.09.2017 
«ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 92
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 131 - 05.09.2017 στις 05.09.2017 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 1324/1981 "ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΝΕΕ)" (Α'330)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 91
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 130 - 01.09.2017 στις 04.09.2017 
«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 122/2013Σ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 90
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129 - 31.08.2017 στις 31.08.2017 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Ο.Ε.Υ) ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 89
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 128 - 30.08.2017 στις 31.08.2017 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 194/1998 (Α' 144) - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΧΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 88
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 124 - 25.08.2017 στις 28.08.2017 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1988 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 1966, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 329 (90)/24.5.2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 87
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 121 - 21.08.2017 στις 22.08.2017 
«ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 86
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 119 - 11.08.2017 στις 11.08.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 85
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 118 - 10.08.2017 στις 11.08.2017 
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΦΩΝΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΑΡΑΦΩΝΑ .»

 

Προεδρικό Διάταγμα 84
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 118 - 10.08.2017 στις 11.08.2017 
«ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».»

 

Προεδρικό Διάταγμα 83
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 118 - 10.08.2017 στις 11.08.2017 
«ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»»

 

Προεδρικό Διάταγμα 82
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117 - 10.08.2017 στις 10.08.2017 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 81
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 113 - 04.08.2017 στις 04.08.2017 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 80
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 112 - 04.08.2017 στις 04.08.2017 
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΟΣ - ΚΙΑΤΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 79
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 109 - 01.08.2017 στις 01.08.2017 
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 78
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 108 - 01.08.2017 στις 02.08.2017 
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 77
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 106 - 31.07.2017 στις 01.08.2017 
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΑ" ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΠΛΑΤΑΝΑ, Η", ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, Ο".»

 

Προεδρικό Διάταγμα 76
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 106 - 31.07.2017 στις 01.08.2017   
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 75
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 106 - 31.07.2017 στις 01.08.2017 
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΙΑΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 74
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 106 - 31.07.2017 στις 01.08.2017  
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 73
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 105 - 28.07.2017 στις 28.07.2017 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 32/2004 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» (Α' 28).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 72
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104 - 26.07.2017 στις 27.07.2017   
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ' ΤΟΥ Π.Δ. 210/1992 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» (Α' 99)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 71
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104 - 26.07.2017 στις 27.07.2017 
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 70
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104 - 26.07.2017 στις 27.07.2017 
«ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 69
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 99 - 20.07.2017 στις 21.07.2017 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΙΑ ΠΛΟΙΩΝ» ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Β.Δ. 752/1970 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 260/1976.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 68
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 98 - 14.07.2017 στις 14.07.2017   
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2283 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 67
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 98 - 14.07.2017 στις 14.07.2017 
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 66
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 96 - 06.07.2017 στις 06.07.2017  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 65
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 95 - 04.07.2017 στις 05.07.2017 
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΤΩΟΝ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΡΑΠΑΣ», ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 64
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90 - 22.06.2017 στις 23.06.2017 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 30Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 343 (91) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 63
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90 - 22.06.2017 στις 23.06.2017 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1988 ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 5Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 283 (86) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 62
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90 - 22.06.2017 στις 23.06.2017 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1988 ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 5Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 283 (86) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 61
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 89 - 21.06.2017 στις 22.06.2017 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2219 (2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 60
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 89 - 21.06.2017 στις 22.06.2017   
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2244 (2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 59
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 89 - 21.06.2017 στις 22.06.2017 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2262 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 58
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 88 - 20.06.2017 στις 21.06.2017   
«ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 57
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 88 - 20.06.2017 στις 21.06.2017   
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 56
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 88 - 20.06.2017 στις 21.06.2017 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΜΙΣΘΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΟΣΙΤΣΕ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 55
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 87 - 16.06.2017 στις 19.06.2017  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 274/2003 ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ»»

 

Προεδρικό Διάταγμα 54
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84 - 14.06.2017 στις 14.06.2017 
«ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€ ΚΟΠΗΣ 2017 ΜΕ ΘΕΜΑ: Α) «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» ΚΑΙ
Β) «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ» ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 53
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84 - 14.06.2017 στις 14.06.2017   
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 230/1998 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»» (Α' 177)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 52
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84 - 14.06.2017 στις 14.06.2017 
«ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟ - ΑΙΘΙΟΠΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»»

 

Προεδρικό Διάταγμα 51
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 82 - 09.06.2017 στις 09.06.2017   
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΕΕ L 354, Σ. 132) "ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΕΕ L 255, Σ. 22) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΥ. 1024/2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ('ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΜΓ, ΕΕ L 316, Σ. 1)" ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 38/2010 (Α' 78)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 50
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81 - 09.06.2017 στις 09.06.2017  
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΜΙΣΘΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 49
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79 - 01.06.2017 στις 02.06.2017 
«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 48
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77 - 26.05.2017 στις 29.05.2017 
 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 103/1999 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1998» (Α' 110), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 309/2003 (Α' 261), 3/2005 (Α'2), 66/2005 (Α'100), 20/2012 (Α'46) ΚΑΙ 4/2015 (Α'4), ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/844 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2016 (ΕΕ L 141/28.5.2016, Σ. 51 ΕΠ.).

 

Προεδρικό Διάταγμα 47
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76 - 24.05.2017 στις 25.05.2017      
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» (Α' 44) ΚΑΙ 9/2013 «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» (Α' 31)

 

Προεδρικό Διάταγμα 46
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 73 - 19.05.2017 στις 19.05.2017     
«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ»»

 

Προεδρικό Διάταγμα 45
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 70 - 19.05.2017 στις 22.05.2017     
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 44
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 69 - 16.05.2017 στις 16.05.2017    
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 126/2016 «ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» (Α' 211)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 43
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 69 - 16.05.2017 στις 16.05.2017    
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ (Τ. ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΟΝΑ (Τ. ΛΟΥΚΙΣΙΑ)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 42
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 - 15.05.2017 στις 15.05.2017   
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ 56/2016 (Α΄ 91) «ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 41
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 - 09.05.2017 στις 09.05.2017   
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 40
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 - 09.05.2017 στις 09.05.2017   
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΤΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΕΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΥΡΤΙΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 39
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64 - 04.05.2017 στις 05.05.2017  
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 38
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 63 - 04.05.2017 στις 04.05.2017 
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 37
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 60 - 27.04.2017 στις 28.04.2017 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΜΙΣΘΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 36
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 60 - 27.04.2017 στις 28.04.2017 
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 35
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 59 - 24.04.2017 στις 24.04.2017 
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤoΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 34
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 58 - 24.04.2017 στις 25.04.2017 
« ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 33
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 58 - 24.04.2017 στις 25.04.2017
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΤΙΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΩΤΙΛΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΤΥΛΙΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 32
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54 - 12.04.2017 στις 12.04.2017
«ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 31
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 53 - 12.04.2017 στις 13.04.2017
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ 1974» (SOLAS), ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 5Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 282 (86) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 30
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 53 - 12.04.2017 στις 13.04.2017
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1974» (SOLAS), ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 20Η ΜΑΙΟΥ ΤΟΥ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 317 (89) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ). ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 29
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52 - 11.04.2017 στις 12.04.2017
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1969 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1084 (28)/10.12.2013 ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ). ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 28
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 51 - 07.04.2017 στις 07.04.2017
«ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.Δ. 2687/1953 ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ Δ.Τ. «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 27
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50 - 07.04.2017 στις 07.04.2017
«ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.Δ. 2687/1953 ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ Δ.Τ. «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α Α.Ε ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 26
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48 - 05.04.2017 στις 05.04.2017
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 25
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 44 - 31.03.2017 στις 03.04.2017
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2278 (2016) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.). ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 24
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 44 - 31.03.2017 στις 03.04.2017   
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2240 (2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.). ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 23
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43 - 31.03.2017 στις 31.03.2017
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 17/1999 "ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 22
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40 - 30.03.2017 στις 30.03.2017
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Β.Δ. 683/1960 «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΚΟΧ ΚΑΙ ΑΝΩ» (Α' 158), ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 21
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35 - 21.03.2017 στις 21.03.2017 
« ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π. Δ/ΤΩΝ 178/2014, 14/2001 ΚΑΙ 584/1985.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 20
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 34 - 20.03.2017 στις 20.03.2017   
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 19
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 33 - 17.03.2017 στις 20.03.2017 
«ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΙΟ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 237 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 18
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30 - 13.03.2017 στις 13.03.2017  
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 17
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 29 - 06.03.2017 στις 06.03.2017 
«ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΚΟΒΙΣΤΗΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 16
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 29 - 06.03.2017 στις 06.03.2017 
« ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΒΑΛΕΤΣΙΚΟ», ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΛΕΤΣΙΚΟ», ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 15
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 29 - 06.03.2017 στις 06.03.2017 
« ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΛΗΝΟ-ΣΟΥΔΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 14
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 06.03.2017 στις 07.03.2017  
«  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Ε.Ι.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 13
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27 - 03.03.2017 στις 03.03.2017 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' ΤΟΥ Π.Δ. 170/1996 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 12
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26 - 03.03.2017 στις 03.03.2017  
« ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 11
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 25 - 02.03.2017 στις 02.03.2017  
«ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 10
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 23 - 01.03.2017 στις 01.03.2017  
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 9
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 21 - 23.02.2017 στις 23.02.2017 
« ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 05/2015 «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ (Ε/Γ), ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ (Ε/Γ-Ο/Γ) ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» (Α'4).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 8
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 15 - 10.02.2017 στις 13.02.2017 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 46/2016 "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ" (Α' 74)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 7
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14 - 09.02.2017 στις 09.02.2017  
« ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 6
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 - 09.02.2017 στις 09.02.2017 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 76/2008 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ» (118/25-6-2008, Τ. Α΄).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 5
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10 - 01.02.2017 στις 02.02.2017 
« ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 272/1985 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ" (Α' 101), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 3852/2010 "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" (Α'87) ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».».

 

Προεδρικό Διάταγμα 4
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9 - 01.02.2017 στις 02.02.2017 
« ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΚΙΝΕΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΩΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 3
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6 - 24.01.2017 στις 24.01.2017  
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ «ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 2.5 ΚΑΙ 4.2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2006 (MLC, 2006), ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ 11Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2014 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2006)».».

 

Προεδρικό Διάταγμα 2
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4 - 20.01.2017 στις 20.01.2017 
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 1
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2 - 17.01.2017 στις 18.01.2017 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ε.Υ.Π.)»
Προεδρικό Διάταγμα 133
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 242 - 29.12.2016 στις 30.12.2016 
« ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 132
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237 - 21.12.2016 στις 21.12.2016 
«ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 131
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 235 - 16.12.2016 στις 16.12.2016 6 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ) - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 130
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233 - 13.12.2016 στις 14.12.2016  
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑΞΙΑΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 129
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 229 - 07.12.2016 στις 07.12.2016 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΕ 2015/565 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/86/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, Σ. 43 ΕΠ.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΕ 2015/566 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/23/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, Σ. 56 ΕΠ.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 26/2008 (Α΄ 51).

 

Προεδρικό Διάταγμα 128
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228 - 07.12.2016 στις 07.12.2016 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/28/ΕΕ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ).

 

Προεδρικό Διάταγμα 127
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226 - 06.12.2016 στις 07.12.2016   
«ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 126
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 211 - 11.11.2016 στις 11.11.2016  
«ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 125
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 210 - 05.11.2016 στις 05.11.2016 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 124
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 209 - 05.11.2016 στις 05.11.2016 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 123
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 208 - 04.11.2016 στις 05.11.2016 
«ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 122
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 206 - 03.11.2016 στις 03.11.2016 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 399/1977 «ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» (Α' 124)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 121
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204 - 27.10.2016 στις 27.10.2016
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2237 (2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 120
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 203 - 26.10.2016 στις 26.10.2016 
«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ /2016 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/35/ΕΕ "ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ) (20Η ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/391/ΕΟΚ) ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/40/ΕΚ" (ΕΕ L179/1 ΤΗΣ 29.06.2013)»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 119
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 202 - 25.10.2016 στις 26.10.2016 
«ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2140(2014), 2204(2015) ΚΑΙ 2216(2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 118
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 201 - 25.10.2016 στις 26.10.2016 
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Cospas - Sarsat».

 

Προεδρικό Διάταγμα 117
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 200 - 24.10.2016 στις 24.10.2016
«ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2199(2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 116
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 198 - 21.10.2016 στις 21.10.2016 
«ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€ ΚΟΠΗΣ 2016 ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ: Α) «120 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ» ΚΑΙ Β) «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ» ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 115
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 197 - 21.10.2016 στις 21.10.2016  
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 114
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 196 - 19.10.2016 στις 20.10.2016 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2208 (2015) ΚΑΙ 2213 (2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 113
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195 - 19.10.2016 στις 20.10.2016
«ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2160(2014) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 112
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 194 - 18.10.2016 στις 18.10.2016
«ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 111
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193 - 18.10.2016 στις 19.10.2016 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ, 1966 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1083 (28)/4.12.2013 ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 110
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193 - 18.10.2016 στις 19.10.2016 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 109
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 192 - 18.10.2016 στις 19.10.2016 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, 1988, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ, 1966, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 375 (93)/22.5.2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 108
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 192 - 18.10.2016 στις 19.10.2016 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ, 1966 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1083 (28)/4.12.2013 ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 107
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 192 - 18.10.2016 στις 19.10.2016
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1978 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ 1974» (SOLAS), ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 11Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 394 (95) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 106
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 191 - 18.10.2016 στις 18.10.2016
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1974» (SOLAS), ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 21Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 380 (94) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 105
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 191 - 18.10.2016 στις 18.10.2016 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1988 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1974» (SOLAS), ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 11Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 395 (95) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 104
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 189 - 12.10.2016 στις 13.10.2016
«ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ (Ε/Γ), ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ (Ε/Γ-Ο/Γ), ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ-ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ (Ε/Γ-ΤΑΧ), ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ (Ε/Γ-Ο/Γ - ΤΑΧ) ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΔΥΣ) ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 103
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186 - 03.10.2016 στις 04.10.2016 
«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 102
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184 - 30.09.2016 στις 30.09.2016
«ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Α' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΖ' [ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 101
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 178 - 26.09.2016 στις 27.09.2016 
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/67/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/71/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘΜ. 1024/2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ («ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΜΙ»)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 100
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 177 - 22.09.2016 στις 23.09.2016 
«ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»..

 

Προεδρικό Διάταγμα 99
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170 - 14.09.2016 στις 15.09.2016 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 76/2013 "ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Α' 119)"»..

 

Προεδρικό Διάταγμα 98
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 166 - 09.09.2016 στις 12.09.2016  
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α΄ 95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 6Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 117 (74) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO)»..

 

Προεδρικό Διάταγμα 97
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 165 - 08.09.2016 στις 08.09.2016   
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2182 (2014) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 96
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 164 - 08.09.2016 στις 09.09.2016 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α’ 95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 22Η ΜΑΙΟΥ 2014 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 365 (93) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 95
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 162 - 07.09.2016 στις 07.09.2016  
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 954 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 94
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161 - 07.09.2016 στις 08.09.2016  
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α’ 95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 24Η ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 325 (90) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 93
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161 - 07.09.2016 στις 08.09.2016  
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ “ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1972”, Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν.Δ. 93/1974 (Α΄ 293) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 635/1977 (Α΄ 189), ΤΟ Π.Δ. 233/1983 (Α΄ 86), ΤΟ Π.Δ. 116/1989 (Α΄ 52), ΤΟ Π.Δ. 84/1991 (Α΄ 33), ΤΟ Π.Δ. 11/1996 (Α΄ 6), ΤΟ Π.Δ. 171/2004 (Α΄ 145) ΚΑΙ ΤΟ Π.Δ 163/2014 (Α' 245), ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1085 (28)/ ΤΗΣ 28ΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ).».

 

Προεδρικό Διάταγμα 92
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 158 - 06.09.2016 στις 07.09.2016 
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ»».

 

Προεδρικό Διάταγμα 91
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 158 - 06.09.2016 στις 07.09.2016 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α’ 95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 3Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 308 (88) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 90
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157 - 31.08.2016 στις 01.09.2016 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α’ 95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 11Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 392 (95) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 89
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157 - 31.08.2016 στις 01.09.2016   
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α’ 95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 5Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 142 (77) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 88
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156 - 31.08.2016 στις 01.09.2016 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α’ 95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 21Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 350 (92) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 87
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156 - 31.08.2016 στις 01.09.2016  
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1988 ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 8Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 227 (82) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 86
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154 - 25.08.2016 στις 26.08.2016   
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α’ 95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 27Η ΜΑΙΟΥ 1999 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 87 (71) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 85
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154 - 25.08.2016 στις 26.08.2016   
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α’ 95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 26Η ΜΑΙΟΥ 2000 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 91 (72) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 84
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154 - 25.08.2016 στις 26.08.2016 
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α’ 95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 22Η ΜΑΙΟΥ 2014 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 366 (93) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO)».»

 

Προεδρικό Διάταγμα 83
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154 - 25.08.2016 στις 26.08.2016    
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1988 ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 3Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 309 (88) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 82
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 153 - 12.08.2016 στις 16.08.2016   
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ' ΤΟΥ Π.Δ. 210/1992 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» (Α' 99).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 81
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 150 - 10.08.2016 στις 10.08.2016   
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 80
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145 - 05.08.2016 στις 05.08.2016  
«ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 79
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 144 - 05.08.2016 στις 08.08.2016 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 59/2009 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» (Α' 82)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 78
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143 - 04.08.2016 στις 04.08.2016   
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 77
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 140 - 03.08.2016 στις 03.08.2016  
ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1974' (SOLAS), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1045/80 (Α'95), ΩΣ ΑΥΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 21Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC. 380(94) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ) ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 76
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 139 - 02.08.2016 στις 03.08.2016   
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 75
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138 - 01.08.2016 στις 01.08.2016  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

Προεδρικό Διάταγμα 74
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137 - 01.08.2016 στις 01.08.2016  
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, 1978» Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 1314/ 1983 (Α'2), ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 73
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 132 - 19.07.2016 στις 20.07.2016  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ"» ΟΠΩΣ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 123/2002 (ΦΕΚ Α 106/13.05.2002) «ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ' ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 72
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 131 - 18.07.2016 στις 18.07.2016 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2206 (2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).»

 

Προεδρικό Διάταγμα 71
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 130 - 14.07.2016 στις 15.07.2016  
«ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΩΝ «ΣΚΑΡΩΝ», ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΒΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 70
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 128 - 13.07.2016 στις 14.07.2016
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΜΤΤΑΣΙΑΚΟΥ», ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 69
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 127 - 13.07.2016 στις 13.07.2016
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 68
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 123 - 01.07.2016 στις 01.07.2016 
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 67
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 123 - 01.07.2016 στις 01.07.2016    
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 66
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 112 - 08.06.2016 στις 08.06.2016 
«ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΣΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 65
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 108 - 08.06.2016 στις 08.06.2016   
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 64
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 108 - 08.06.2016 στις 08.06.2016  
«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 63
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102 - 01.06.2016 στις 01.06.2016 
«ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 62
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101 - 31.05.2016 στις 01.06.2016  
«ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1988(2011) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 61
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101 - 31.05.2016 στις 01.06.2016   
«ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1940(2010) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 60
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 99 - 31.05.2016 στις 31.05.2016   
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 124/2003 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 59
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 95 - 27.05.2016 στις 27.05.2016  
«ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 58
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 92 - 23.05.2016 στις 23.05.2016 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ ΣΑΓΚΑΗΣ^ ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΠΕΚΙΝΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 57
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 92 - 23.05.2016 στις 23.05.2016  
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 56
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 91 - 19.05.2016 στις 19.05.2016
«ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 55
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 89 - 13.05.2016 στις 13.05.2016 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΡΜΠΙΛ ΤΟΥ ΙΡΑΚ.».

 

Προεδρικό Διάταγμα 54
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 88 - 13.05.2016 στις 13.05.2016 
«ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 141/2014 (Α' 232)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 53
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86 - 13.05.2016 στις 13.05.2016 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ», ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 52
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84 - 11.05.2016 στις 12.05.2016 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 347/1998 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 96/98/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996» (Α΄ 231), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 (Α΄ 239), 39/2010 (Α΄ 79), 128/2011 (Α΄ 259), 121/2012 (Α΄ 214), 156/2013 (Α΄248), 33/2015 (Α' 46) ΚΑΙ 81/2015 (Α' 158) ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2015/559/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 (L 95/1/10.04.2015)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 51
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 82 - 09.05.2016 στις 09.05.2016 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΩΝ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 50
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81 - 09.05.2016 στις 09.05.2016 
«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.»

 

Προεδρικό Διάταγμα 49
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 80 - 05.05.2016 στις 09.05.2016 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 48
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76 - 26.04.2016 στις 28.04.2016
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 47
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75 - 22.04.2016 στις 25.04.2016 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 46
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74 - 22.04.2016 στις 22.04.2016 
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 45
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 69 - 19.04.2016 στις 19.04.2016 
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 44
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 - 19.04.2016 στις 19.04.2016 
«ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 43
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64 - 14.04.2016 στις 14.04.2016 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 194/1998 (Α' 144) - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Α' Η Β' ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΟΠΕΓΧ^Π£_ΟΙΗΝ_ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 42
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64 - 14.04.2016 στις 14.04.2016    
«ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2161(2014) ΚΑΙ 2178(2014) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 41
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 62 - 11.04.2016 στις 11.04.2016    
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Α, 194/1998 (Α' 144) - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ "ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 40
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 61 - 08.04.2016 στις 08.04.2016    
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗΣ Η ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 39
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 60 - 08.04.2016 στις 08.04.2016  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 194/1998 (Α' 144) - ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ ΘΕΣΕΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 38
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 60 - 08.04.2016 στις 08.04.2016    
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 230/1998 "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ" (Α΄ 177)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 37
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 59 - 08.04.2016 στις 08.04.2016   
«ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 36
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 58 - 06.04.2016 στις 06.04.2016  
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, 1988, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ, 1966, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 356 (92)/21.6.2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΟ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 35
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52 - 05.04.2016 στις 06.04.2016 
«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.463/1989 (Α'202)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 34
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47 - 31.03.2016 στις 01.04.2016  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 308/2000 "ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 64/432/ΕΟΚ ΚΑΙ 72/462/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" (Α'252), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/64/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΕ L 189, 27.06.2014, Σ. 161)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 33 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47 - 31.03.2016 στις 01.04.2016  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2174 (2014) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 32 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 46 - 31.03.2016 στις 01.04.2016 
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 998/1979»

 

Προεδρικό Διάταγμα 31 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 46 - 31.03.2016 στις 01.04.2016 
«ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 30  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42 - 17.03.2016 στις 17.03.2016  
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 29 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42 - 17.03.2016 στις 17.03.2016  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 230/1998 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» (Α' 177)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 28  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 41 - 16.03.2016 στις 16.03.2016 
«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 11ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 27 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 41 - 16.03.2016 στις 16.03.2016 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 365/2002 "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Η ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Η ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/29/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ ΚΑΙ 2002/29/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ" (Α'307), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 652/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΕ L 189, 27.6.2014)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 26
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39 - 08.03.2016 στις 10.03.2016 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟ¬ΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 25 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39 - 08.03.2016 στις 10.03.2016  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2153 (2014) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 24 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39 - 08.03.2016 στις 10.03.2016 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2196 (2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 23 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 38 - 07.03.2016 στις 07.03.2016 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2146 (2014) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 22 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32 - 26.02.2016 στις 29.02.2016
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 64/2009 "ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ" (ΦΕΚ Α΄85)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 21 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31 - 25.02.2016 στις 26.02.2016 
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΛΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 20
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31 - 25.02.2016 στις 26.02.2016  
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 19 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 24.02.2016 στις 24.02.2016  
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (Ρ.A.Λ.)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 18 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27 - 24.02.2016 στις 24.02.2016 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 17 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26 - 24.02.2016 στις 24.02.2016  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2125 (2013) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 16 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26 - 24.02.2016 στις 24.02.2016   
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2188 (2014) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 15
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26 - 24.02.2016 στις 24.02.2016  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2198 (2015) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 14 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 25 - 24.02.2016 στις 24.02.2016 
«ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΕΤΟΧΙ», ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΧΟΛΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 13 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 25 - 24.02.2016 στις 24.02.2016  
«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΦΟΥΝΤΑΡΗ», ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 12 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24 - 23.02.2016 στις 23.02.2016   
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 11 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 22 - 23.02.2016 στις 23.02.2016 
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 10
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20 - 18.02.2016 στις 19.02.2016 
«ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΟΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μ.Ι.Υ.Α.). ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 9 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17 - 15.02.2016 στις 15.02.2016   
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2142 (2014) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 8 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17 - 15.02.2016 στις 15.02.2016   
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2136 (2014) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 7 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17 - 15.02.2016 στις 15.02.2016   
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2134 (2014) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 6 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 15 - 10.02.2016 στις 11.02.2016 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 194/1998 (Α' 144) - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Α΄ Η Β' ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 5 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14 - 05.02.2016 στις 05.02.2016  
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 305/1992 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΚΡΙΣΕΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» (Α' 152)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 4 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8 - 22.01.2016 στις 22.01.2016 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 24/1997 «ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Α' 29) ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ.100/2003 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (Α' 94)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 3 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7 - 22.01.2016 στις 25.01.2016 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 103/2011 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/15/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009» (Α 236), ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/111/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 17ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (L 366/83)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 2 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6 - 22.01.2016 στις 25.01.2016   
«ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 1 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1 - 12.01.2016 στις 13.01.2016 
«ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (Φ/Γ) ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ (Ε/Γ) ΠΛΟΙΑ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 89
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 185 - 31.12.2015 στις 07.01.2016 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 319/1995 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Α΄ 174).

 

Προεδρικό Διάταγμα 88
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 180 - 24.12.2015 στις 24.12.2015 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 49/2005 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»” (Α΄ 66), ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/100/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014.

 

Προεδρικό Διάταγμα 87 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 177 - 18.12.2015 στις 18.12.2015 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/110/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 17ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 138/2005 (Α΄195).

 

Προεδρικό Διάταγμα 86 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 175 - 16.12.2015 στις 16.12.2015 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑΞΙΑΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ

 

Προεδρικό Διάταγμα 85  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170 - 11.12.2015 στις 11.12.2015 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΜΙΣΘΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΟΥΕΛΛΙΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 84 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170 - 11.12.2015 στις 11.12.2015 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 83  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 162 - 01.12.2015 στις 02.12.2015 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΥ

 

Προεδρικό Διάταγμα 82 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160 - 30.11.2015 στις 01.12.2015 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2€ ΚΟΠΗΣ 2015 ΜΕ ΘΕΜΑ Α) «30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ» ΚΑΙ Β) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ: 75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ» ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 81
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 158 - 27.11.2015 στις 27.11.2015 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 347/1998 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 96/98/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996» (Α΄ 231), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 (Α΄ 239), 39/2010 (Α΄ 79), 128/2011 (Α΄ 259), 121/2012 (Α΄ 214), 156/2013 (Α΄248) ΚΑΙ 33/2015 (Α' 46) ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/93/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (L 220/1/25.07.2014)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 80 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 153 - 23.11.2015 στις 23.11.2015 
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 79 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145 - 11.11.2015 στις 13.11.2015 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΜΙΣΘΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΑΡΤΟΥΜ ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 78 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145 - 11.11.2015 στις 13.11.2015 
«ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 77 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 136 - 03.11.2015 στις 03.11.2015 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ, ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 76 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 118 - 25.09.2015 στις 25.09.2015 
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ Α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 75
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117 - 24.09.2015 στις 24.09.2015   
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 74 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117 - 24.09.2015 στις 24.09.2015   
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 73 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 116 - 23.09.2015 στις 23.09.2015 Επανακυκλοφόρησε στις 23.09.2015 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 72 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115 - 23.09.2015 στις 23.09.2015 

«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 71 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114 - 22.09.2015 στις 22.09.2015 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 70
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114 - 22.09.2015 στις 22.09.2015 
ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Προεδρικό Διάταγμα 69 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 113 - 21.09.2015 στις 21.09.2015 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ "ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ" (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 68 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 112 - 21.09.2015 στις 21.09.2015 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΑΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 67 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 110 - 17.09.2015 στις 17.09.2015  
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)».

 

Προεδρικό Διάταγμα 66 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 107 - 28.08.2015 στις 28.08.2015 
«ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 65
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 106 - 28.08.2015 στις 28.08.2015 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 64
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 105 - 28.08.2015 στις 28.08.2015   
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 63
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104 - 27.08.2015 στις 27.08.2015 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΑΝΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 62 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 103 - 27.08.2015 στις 27.08.2015 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 61
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 99 - 18.08.2015 στις 19.08.2015 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 60
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 92 - 12.08.2015 στις 13.08.2015 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Π.Δ. 342/2000 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Α'296) ΚΑΙ Π.Δ.107/2001 «ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΣΠΟΥΔΕΣ» (Α'97).

 

Προεδρικό Διάταγμα 59 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 92 - 12.08.2015 στις 13.08.2015 
ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 58 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 91 - 05.08.2015 στις 06.08.2015 
ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 57
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 91 - 05.08.2015 στις 06.08.2015 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΣΤΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟ

 

Προεδρικό Διάταγμα 56
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 89 - 30.07.2015 στις 31.07.2015 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΝΕΣΚΟ (U.N.E.S.C.O.) ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 55
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 89 - 30.07.2015 στις 31.07.2015 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 230/1998 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» (Α' 177)»

 

Προεδρικό Διάταγμα 54
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 83 - 18.07.2015 στις 18.07.2015 
«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 53 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 82 - 18.07.2015 στις 18.07.2015 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 52
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81 - 17.07.2015 στις 17.07.2015 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/27/ΕΕ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/37/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1272/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ" - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 176/97, Π.Δ. 62/98, Π.Δ. 338/01 ΚΑΙ Π.Δ. 399/94»

 

Προεδρικό Διάταγμα 51  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77 - 10.07.2015 στις 13.07.2015 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΑΡΙ», ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 50 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77 - 10.07.2015 στις 13.07.2015 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 49  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77 - 10.07.2015 στις 13.07.2015 
ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 48 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77 - 10.07.2015 στις 13.07.2015 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΙΣΜΠΑΡΔΑΚΙ», ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 47
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75 - 08.07.2015 στις 09.07.2015 
«ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 46
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75 - 08.07.2015 στις 09.07.2015 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015.

 

Προεδρικό Διάταγμα 45 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 73 - 06.07.2015 στις 06.07.2015 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Προεδρικό Διάταγμα 44 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 73 - 06.07.2015 στις 06.07.2015 
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 43 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 72 - 03.07.2015 στις 03.07.2015 
ΝΕΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Προεδρικό Διάταγμα 42
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71 - 03.07.2015 στις 06.07.2015 
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 41
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 70 - 03.07.2015 στις 06.07.2015 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΛΗΝΟΖΑΜΠΙΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 40 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 70 - 03.07.2015 στις 06.07.2015 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 39
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 - 01.07.2015 στις 01.07.2015 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015.

 

Προεδρικό Διάταγμα 38
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 63 - 28.06.2015 στις 28.06.2015 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

 

Προεδρικό Διάταγμα 37 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 60 - 19.06.2015 στις 22.06.2015    
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

Προεδρικό Διάταγμα 36
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 60 - 19.06.2015 στις 22.06.2015 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 24/1997 «ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Α΄ 29).

 

Προεδρικό Διάταγμα 35 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 56 - 11.06.2015 στις 11.06.2015 
OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 34
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54 - 05.06.2015 στις 05.06.2015 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 33 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 46 - 08.05.2015 στις 08.05.2015   
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 347/1998 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 96/98/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996» (Α΄ 231), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 (Α΄ 239), 39/2010 (Α΄ 79), 128/2011 (Α΄ 259), 121/2012 (Α΄ 214) ΚΑΙ 156/2013 (Α΄248) ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/52/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 (L 304/1/14.11.2013).

 

Προεδρικό Διάταγμα 32 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45 - 06.05.2015 στις 06.05.2015 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 31
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40 - 17.04.2015 στις 17.04.2015  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Προεδρικό Διάταγμα 30
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40 - 17.04.2015 στις 17.04.2015   
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 29
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 37 - 31.03.2015 στις 31.03.2015  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ- ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Προεδρικό Διάταγμα 28 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 34 - 23.03.2015 στις 23.03.2015    
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 27
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31 - 21.03.2015 στις 21.03.2015 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

 

Προεδρικό Διάταγμα 26
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30 - 21.03.2015 στις 21.03.2015 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 

Προεδρικό Διάταγμα 25
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 21 - 27.01.2015 στις 27.01.2015 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ

 

Προεδρικό Διάταγμα 24
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20 - 27.01.2015 στις 27.01.2015
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 23
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 19 - 27.01.2015 στις 27.01.2015    
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 22
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 18 - 26.01.2015 στις 26.01.2015 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ "ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ" (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 21 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 18 - 26.01.2015 στις 26.01.2015  
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 20 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16 - 22.01.2015 στις 22.01.2015
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

 

Προεδρικό Διάταγμα 19  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 15 - 22.01.2015 στις 22.01.2015   
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 184/1996 «ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΩΩΝ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ, ΩΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 420/1993 (Α' 179), ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/65/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 95/176/ ΕΟΚ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» (Α΄137), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/31/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΕ L 178, 28.6.2013, ΣΕΛ. 107) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 2013/518/ΕΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ L 281, 23.10.2013, ΣΕΛ. 14) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 18 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14 - 22.01.2015 στις 22.01.2015 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 17  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 - 22.01.2015 στις 22.01.2015  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2111 (2013) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).

 

Προεδρικό Διάταγμα 16 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 - 22.01.2015 στις 22.01.2015 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2127 (2013) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).

 

Προεδρικό Διάταγμα 15
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 - 22.01.2015 στις 22.01.2015  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2128 (2013) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.).

 

Προεδρικό Διάταγμα 14 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12 - 21.01.2015 στις 21.01.2015 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1989(2011) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

 

Προεδρικό Διάταγμα 13 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11 - 20.01.2015 στις 20.01.2015 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Προεδρικό Διάταγμα 12 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9 - 19.01.2015 στις 19.01.2015 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 120/1997 (Α' 110).

 

Προεδρικό Διάταγμα 11 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7 - 15.01.2015 στις 15.01.2015 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»

 

Προεδρικό Διάταγμα 10 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7 - 15.01.2015 στις 15.01.2015  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 9
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7 - 15.01.2015 στις 15.01.2015 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 8 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7 - 15.01.2015 στις 15.01.2015 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 7 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7 - 15.01.2015 στις 15.01.2015 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 6 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5 - 13.01.2015 στις 14.01.2015 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2094 (2013) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ (Ο.Η.Ε.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ Λ.Δ. ΚΟΡΕΑΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 5 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4 - 13.01.2015 στις 14.01.2015 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ (Ε/Γ), ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ (Ε/Γ-Ο/Γ) ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 4
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4 - 13.01.2015 στις 14.01.2015  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 20/2012:«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 103/1999 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1998» (Α΄ 110), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 309/2003 (Α΄ 261), 3/2005 (Α΄2) ΚΑΙ 66/2005 (Α΄100), ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (ΕΕL 162/29.6.2010).» (Α΄46).

 

Προεδρικό Διάταγμα 3 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3 - 09.01.2015 στις 09.01.2015 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ».

 

Προεδρικό Διάταγμα 2 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2 - 09.01.2015 στις 12.01.2015 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΔ 169/2013 (ΦΕΚ 272Α/13-12-2013) ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΟΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

Προεδρικό Διάταγμα 1 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2 - 09.01.2015 στις 12.01.2015 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, Ν.3528/2007, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4275/2014.

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018