Σύσταση Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Δημοσιεύτηκε: 27/02/2018

Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συνίσταται και τηρείται ειδικό Μητρώο Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε αναλυτικά στην εγκύκλιο με Αριθμ. 1306/294 Α1/27.02.2018 Σύσταση Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας για τα δικαιώματα τις προυποθέσεις και την διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

 

www.taxhorizon.club