Υπηρεσίες

Press room

Νομοθεσία

περισσότερα

Το άρθρο της ημέρας

Δημοσιεύτηκε: 30/03/2018 Καταδυτικός τουρισμός, μια ιδιαίτερα ποιοτική μορφή τουρισμού

Ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συγκεκριμένα του θαλάσσιου τουρισμού με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας. Αφορά ένα αρκετά μεγάλο σύνολο ατόμων το οποίο αποτελείται από τουρίστες  με ένα κοινό ενδιαφέρον, την εξερεύνηση του βυθού των θαλασσών.  Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ποιοτική μορφή τουρισμού επειδή ελκύει ως επί το πλείστον άτομα υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου αλλά και υψηλότερου εισοδήματος. Αυτό  σημαίνει ότι διαθέτουν μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες για την πραγματοποίηση των διακοπών τους.

περισσότερα

Φορολογικό ημερολόγιο

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2017

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2017