Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων με την ενίσχυση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου


Στο νέο θεσμικό πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων, έχει δοθεί σημαντική προτεραιότητα στον κλάδο του τουρισμού και αυτό είναι εμφανές από τις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου σχετικά με τα εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια. Στα καθεστώτα ενίσχυσης υπάγονται επενδυτικά σχέδια απ’ όλους τους τομείς της οικονομίας αλλά αρκετές επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι μη επιλέξιμες. Ο τουρισμός όμως είναι γνωστό αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία γι’ αυτό και υπάρχει σχετική πρόβλεψη κατά την οποία ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια του συγκεκριμένου κλάδου.

Η εξαίρεση αυτή, όπως και αρκετές άλλες, βασίζεται στον αναπτυξιακό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχουν τα καθεστώτα ενίσχυσης καθώς αποτελεί την βάση για τον σχεδιασμό τους σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Για κάθε ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους κλάδους εκείνους που συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας. Να παρέχονται κίνητρα για επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης αλλά και για εισαγωγή στοιχείων καινοτομίας μέσα σε αυτήν.

Στον τουριστικό κλάδο, οι ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να ωφεληθούν με την ένταξη τους στα καθεστώτα ενίσχυσης με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε μια απ’ αυτές. Μπορούν να εκμεταλλευτούν κίνητρα επιχορήγησης δαπανών για κτηριακές εγκαταστάσεις και να επεκτείνουν την δυναμικότητα τους με κατασκευή νέων κλινών αλλά και με εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων. Μπορούν να αλλάξουν την εσωτερική διαμόρφωση του χώρου και να αντικαταστήσουν την επίπλωση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανήκουν στην κατηγορία των τριών (3) αστέρων ή να αναβαθμίζονται σε αυτήν.  Ένα ακόμα σημαντικό επενδυτικό κίνητρο που παρέχεται αφορά την ενέργεια. Πρόκειται για  την δυνατότητα πραγματοποίηση επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Ο σκοπός των συγκεκριμένων επενδύσεων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και ο περιορισμός του ενεργειακού κόστους ο οποίος συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Άλλες δαπάνες που ενισχύονται αφορούν τις διάφορες μελέτες και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου. Από πλευράς εργατικού δυναμικού επιχορηγούνται για το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση των επενδύσεων για δυο χρόνια. Αυτό αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για την επιχείρηση η οποία δεν θα προβληματίζεται πλέον για το μισθολογικό κόστος για τα δυο αυτά χρόνια και συμβάλει παράλληλα και στην αύξηση της απασχόλησης.

Για όλα αυτά, τα καθεστώτα ενίσχυσης παρέχουν χρηματοδοτική επιχορήγηση η οποία αφορά τις κατηγορίες επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου. Ορίζεται στο 70% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ή και 100% σε εξαιρούμενες ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρέχεται φορολογική απαλλαγή η οποία αφορά τα προ φόρων κέρδη της επιχείρησης αλλά και επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης που ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί. Η φορολογική απαλλαγή δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να εξοικονομήσει χρήμα το οποίο θα έχει πλέον την δυνατότητα να το διαθέσει είτε σε επενδύσεις είτε στην κάλυψη λειτουργικών της αναγκών.

Μπορούν επομένως οι ωφελούμενες επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις,  μέσω των κινήτρων που τους παρέχονται, να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους και να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Έχοντας εξοικονομήσει χρήμα μπορούν  επίσης  να επενδύσουν σε τομείς που συμβάλουν στην βελτίωση της κερδοφορίας τους αλλά και στην ανάπτυξη σύγχρονων στρατηγικών προώθησης πωλήσεων. Αυτοί είναι το τουριστικό marketing και η διαφημιστική προβολή στο εξωτερικό με  τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Θα έχουν έτσι την δυνατότητα  να προσελκύσουν υψηλότερης ποιότητας τουρίστες δημιουργώντας επιπλέον οφέλη και σε άλλες τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής.         

Εκτός από τις ξενοδοχειακές μονάδες τριών αστέρων, μπορούν να ωφεληθούν κατά τον ίδιο τρόπο και άλλες μορφές τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτές είναι: τα camping τριών τουλάχιστον αστέρων για τα οποία ισχύουν τα ίδια με τις ξενοδοχειακές μονάδες, οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού αλλά και οι εγκαταστάσεις αγροτουρισμού και οινοτουρισμού με καινοτόμες επενδύσεις οι οποίες θα συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Σε γενικές γραμμές, κάθε φορέας που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και έχει την δυνατότητα να καλύψει την ιδιωτική του συμμετοχή (25% του προϋπολογισμού), αξίζει τον κόπο  να εκμεταλλευτεί τα κίνητρα και να ωφεληθεί από την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου.   

 

 


του Γιώργου Παπαδημητράκη
μέλος της ομάδας Taxhorizon.club

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018