Φορολογία επιχειρήσεων

 

Φορολογία επιχειρήσεωνΟι εξειδικευμένοι Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι της TaxHorizon.club ΙΚE  κατανοούν ότι η διαχείριση των φορολογικών επιβαρύνσεων είναι ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής διοίκησης ενός οργανισμού.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ένας φορολογικός σχεδιασμός στοχεύει στην αποφυγή μελλοντικών φορολογικών κινδύνων και στην μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια που προσφέρει το φορολογικό σύστημα.
 

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε

 

 • Παροχή συμβουλών σε θέματα φορολογίας εταιρειών
   
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών στο αντικείμενο και στον τομέα που δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση
   
 • Υποστήριξη σε φορολογικό έλεγχο σε όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων

Επεξεργασία και σύνταξη των καταστάσεων και στοιχείων που αναζητά ο φορολογικός ελεγκτής για τη διενέργεια των ελεγκτικών του επαληθεύσεων

 • Διευθέτηση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
   
 • Φορολογική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν φόρο ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
   
 • Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων
   
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα επιβάρυνσης του ΦΠΑ
   
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
   
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας.
   


Οι επαγγελματίες της TaxHorizon.club IKE  γνωρίζοντας ότι οι φορολογικοί κανόνες δημιουργούν σημαντικά κόστη σε κάθε επιχείρηση, διαχειρίζονται τον φορολογικό σχεδιασμό με προσεκτικό έλεγχο και προσδιορίζουν με ακρίβεια τις φορολογικές συνέπειες.

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020