Δημιουργική Οικονομία, μια δυναμική συνισταμένη της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου

Στις Διεθνείς και στις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές ανάπτυξης που εφαρμόζουν οι οικονομίες των χωρών υπάρχει μια ανάγκη εκσυγχρονισμού ως προς την αναπτυξιακή τους πορεία. Η καινοτομία είναι ένας βασικός παράγοντας για καθορισμό της συγκεκριμένης πορείας. Η ανάδειξη των καινοτομιών μπορεί να πραγματοποιηθεί πάνω σε διάφορα επίπεδα ερευνών αλλά και στις τάσεις δημιουργίας των ατόμων. Στις ικανότητες τους αλλά και στα ταλέντα που τους διακρίνουν μέσα από την παραγωγή και την εκμετάλλευση της πνευματικής τους εργασίας. Στον άνθρωπο υπάρχει έμφυτη  η  τάση για δημιουργία μέσα από την εργασία του. Συνεχώς του αρέσει να δημιουργεί και χρόνο με το χρόνο αναζητά τρόπους που να οδηγούν σε νέες δημιουργίες οι οποίες να χαρακτηρίζονται από στοιχεία καινοτομίας. Όλα αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν μέσα στο χώρο της δημιουργικής οικονομίας αλλά για να το τεκμηριώσουμε θα πρέπει να διατυπώσουμε σωστά τον όρο “Δημιουργική Οικονομία”. Ποια είναι η σημασία του όρου αυτού και πότε μια οικονομία μπορεί να χαρακτηριστεί Δημιουργική;

Σε μια οικονομία οι βασικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα είναι η παραγωγή  και η κατανάλωση. Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και λειτουργεί με βάση τις μεταξύ τους οικονομικές συναλλαγές με τη βοήθεια του χρήματος ως μέσο ανταλλαγής. Μια οικονομία στην οποία υπάρχει παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών τα οποία βασίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να χαρακτηριστεί Δημιουργική. Οι οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής ικανότητας και του ταλέντου που χαρακτηρίζει κάθε άτομο. Όλες αυτές οι ικανότητες δημιουργίας μπορούν να αξιοποιηθούν παραγωγικά έτσι ώστε να δημιουργήσουν έσοδα τα οποία αποτελούν τοπικά ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος της οικονομίας. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες σχετίζονται κυρίως με τις τέχνες. Οι βασικότερες απ’ αυτές είναι η αρχιτεκτονική, οι παραστατικές τέχνες, η διαφήμιση, η μόδα, οι εκδόσεις, οι τέχνες στις οποίες γίνεται χρήση των οπτικοακουστικών μέσων (τηλεόραση, κινηματογράφος, κτλ), τα φεστιβάλ, δραστηριότητες που σχετίζονται με καλλιτεχνικές δημιουργίες (ζωγραφική, γλυπτική, αγγειοπλαστική, κτλ) και διάφορες άλλες δραστηριότητες αναψυχής. Η παραγωγική διαδικασία έντασης γνώσης και ταλέντου με βάση τις ατομικές ικανότητες δημιουργίας χαρακτηρίζεται ως “Δημιουργική βιομηχανία”. Τον τελευταίο καιρό παρουσιάζει  σημαντική δυναμική για την ανάπτυξη και βελτίωση της απασχόλησης με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από την παραγωγική εκμετάλλευση της πνευματικής εργασίας.

 Στη χώρα μας η δημιουργία δεν επιβραβεύεται όπως θα ‘πρεπε και δεν αντιμετωπίζεται ως τομέας που μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη σε σημαντικό βαθμό. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξει γιατί μέσω της εκμετάλλευσης των τάσεων δημιουργικότητας μπορούν να προκύψουν σημαντικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι απόλυτη ανάγκη η κατάλληλη υποστήριξη των δημιουργικών ανθρώπων έτσι ώστε τα προϊόντα δημιουργίας να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται όπως πρέπει ως προς την αξία τους. Για να υπάρξει σημαντικό αποτέλεσμα θα πρέπει η αξιοποίηση τους να γίνει στους πιο αποδοτικούς κλάδους της οικονομίας.

Ένας κλάδος που συμβάλει σημαντικά στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός. Θα ήταν επομένως λογικό από πλευράς επενδύσεων να δοθεί έμφαση σ’ αυτόν και να τον στηρίξουμε δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο  Δημιουργικής Οικονομίας. Να αναπτύξουμε δηλαδή ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με το οποίο θα επιτυγχάνουμε μετάβαση από τον συμβατικό τουρισμό στον δημιουργικό τουρισμό για να δοθεί μια νέα δυναμική στην τουριστική ανάπτυξη της οικονομίας. Παρ’ όλο που ο τουρισμός δεν εντάσσεται ακριβώς στις δράσεις που χαρακτηρίζουν την δημιουργική οικονομία, μια τέτοια μετάβαση είναι απολύτως εφικτή. Αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή στρατηγικών άμεσης διασύνδεσης της τουριστικής δραστηριότητας του κάθε τόπου με τις παραγωγικές δράσεις της δημιουργικής βιομηχανίας σε τοπικό επίπεδο.  

Ας δούμε αναλυτικά πως μπορεί να γίνει αυτή η διασύνδεση. Για όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες που συγκροτούν την δημιουργική οικονομία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η οικονομική τους  εκμετάλλευση εντός του τουριστικού κλάδου. Όλα δηλαδή τα έσοδα τους ή έστω το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχονται από τον τουρισμό. Αγαθά και υπηρεσίες   από κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας μπορούν να προωθούνται με διάφορους τρόπους και με την εφαρμογή στρατηγικών σύγχρονου marketing σε τουριστικές αγορές κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Απ’ όλους αυτούς τους επισκέπτες που έρχονται στη χώρα μας για διακοπές, οι περισσότεροι αγοράζουν αναμνηστικά είδη ή ακόμα και έργα λαϊκής τέχνης τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα για τον πολιτισμό κάθε τόπου. Αυτά μπορεί να είναι πίνακες ζωγραφικής, αντικείμενα γλυπτά, αντικείμενα αγγειοπλαστικής τα οποία είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής ικανότητας των ανθρώπων κάθε τόπου. Η προώθηση τους μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους αλλά και με δράσεις που συνδυάζουν πολλές δραστηριότητες μαζί με σκοπό την ενίσχυση της τοπικότητας. Μια απ’ αυτές είναι τα καλοκαιρινά φεστιβάλ στα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν εκθέσεις με όλα αυτά τα προϊόντα δημιουργίας αλλά και καλλιτεχνικές δράσεις οι οποίες είναι αποτέλεσμα της ίδιας ικανότητας. Όλα αυτά με οργανωμένο τρόπο σε ένα άριστα σχεδιασμένο φεστιβάλ και με την εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών marketing μπορούν να δώσουν μια νέα ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη κάθε τόπου.

Σε δεύτερο στάδιο μπορούν να οργανωθούν δράσεις στις οποίες να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής και οι ίδιοι οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας. Η ένταξη  τους σ’ αυτές εκτός από μια απλή παρακολούθηση μπορεί να περιλαμβάνει και την ενεργό συμμετοχή τους. Θα μπορούν για παράδειγμα να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής ως εκπαιδευόμενοι σε χορευτικά ή μουσικά σχήματα αλλά και σε παραγωγικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον χώρο του πολιτισμού. Έχουμε έτσι μια δημιουργική - τουριστική - οικονομία από την οποία γεννιέται μια νέα μορφή τουρισμού, ο δημιουργικός και πολιτιστικός τουρισμός. Στην προσπάθεια αυτή βέβαια μπορούν να βοηθήσουν και τα ξενοδοχειακά καταλύματα μέσω συνεργασίας με τις ομάδες διοργάνωσης όλων αυτών των δράσεων. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προωθήσουμε με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας τη συγκεκριμένη εναλλακτική μορφή. Είναι κάτι νέο με αρκετές προοπτικές και  μπορεί να υποσχεθεί σημαντικά αποτελέσματα στον κλάδο λόγω των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν τη χώρα μας στο χώρο του πολιτισμού.

Όλα αυτά τα στοιχεία που περιγράψαμε παραπάνω  συγκροτούν  την Δημιουργική Οικονομία η οποία μπορεί να αποτελέσει  μια δυναμική συνισταμένη για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας. Οι επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες από τις οποίες προκύπτουν δημιουργήματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το στηρίξει κάθε πηγή χρηματοδότησης. Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες της Δημιουργικής Οικονομίας μπορούν να αξιοποιηθούν με επιτυχία στον κλάδο του τουρισμού και συμβάλουν σημαντικά στην βελτίωση  της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μέσα απ’ αυτόν.     

 

 

του Γιώργου Παπαδημητράκη
μέλος της ομάδας Taxhorizon.club

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021