Τax

 


Φορολογία επιχειρήσεων

 
Οι εξειδικευμένο Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι της TaxHorizon.club IKE  κατανοούν ότι η διαχείριση των φορολογικών επιβαρύνσεων είναι ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής διοίκησης ενός οργανισμού.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ένας φορολογικός σχεδιασμός στοχεύει στην αποφυγή μελλοντικών φορολογικών κινδύνων και στην μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια που προσφέρει το φορολογικό σύστημα.
 

Φορολογία ιδιωτών

Η TaxHorizon.club ΙΚE  με απόλυτη συνέπεια και υπευθυνότητα παρέχει την διεκπεραίωση των φορολογικών και οικονομικών θεμάτων του φορολογούμενου.

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας, για την δημιουργία μιας φορολογικής στρατηγικής με σωστές και τεκμηριωμένες ενέργειες, έχοντας πάντα τη προσοχή μας στις προσωπικές τους ανάγκες και τις αξίες.
 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021