Ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δημοσιεύτηκε: 15/06/2020

Αναρτήθηκε από τo Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρχείο για τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αλλά και των εμπλεκόμενων στη διαχείριση προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας.

 

Ορισμός Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)
Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 280/1996 & τη Νέα Σύσταση 361/2003    >>>>>>

 


www.taxhorizon.gr