Ψηφιακή πλατφόρα e-katanalotis.gov.gr

Δημοσιεύτηκε: 22/05/2020

 

Στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής, γίνεται η καταγραφή των τιμών από όλες τις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων (Super Market) με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών του έτους 2018 άνω των 90εκ., που αποσκοπεί στην ενημέρωνση των καταναλωτών για την παρακολούθηση των τιμών πώλησης βασικών ειδών.

 

https://e-katanalotis.gov.gr/          >>>>>

 

 

 


www.taxhorizon.gr