Απασχόληση Συνταξιούχου Ελεύθερου Επαγγελματία - Η αναλγησία του Νέου Ασφαλιστικού Συστήματος


Συνάντησα τις προάλλες τον φίλο μου Αλέξη, συνταξιούχο και φορολογικό σύμβουλο επιχειρήσεων. Ειχα να τον συναντήσω μερικά χρόνια και τρόμαξα να τον γνωρίσω. Ηταν και έμοιαζε τόσο καταβεβλημένος!!

Αρχισε να μου διηγείται την ταλαιπωρία που τον βασάνιζε. Θεωρώ πως, πρέπει να την μεταφέρω κατά λέξη.

«Φίλε  Γιάννη, όπως ξέρεις είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και ασφαλισμένος στον π.ΟΑΕΕ από το έτος 2006, καταβάλλων ανελλιπώς τις ασφαλιστικές εισφορές μου, μόνον για την σύνταξη, προσαυξημένες με 40% μέχρι την 31/12/2012 και με 50% από την 01/01/2013.

Να σου αναλύσω τις ενστάσεις μου για το νέο ασφαλιστικό σύστημα, που με ταλανίζουν.

 
1) εισφορά ασθενείας.

Η διάταξη του άρθρου 44 του Ν 4387/2016 για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς ασθενείας με ταλαιπωρεί αφάνταστα και προκαλεί την θυμηδία, αλλά και την οργή των ασχολουμένων με τα νομικά ζητήματα της «κοινωνικής ασφάλισης». Διότι, η εισφορά ασθενείας 6% υπολογίζεται επί όλων των συντάξεων, κύριων ή επικουρικών που λαμβάνει ο συνταξιούχος. Μέχρις εκεί θα μπορούσε να ειπωθεί πως εξυπηρετείται η ρήση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 4387/2016 «οι κοινωνικές παροχές ...χορηγούνται....με όρους ισότητας κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής (!!!) και αλληλεγγύης των γενεών(!!!).» Ομως, όταν ο συνταξιούχος ελεύθερος επαγγελματίας έχει απωλέσει περισσότερο του 50% των συντάξεών του, κύριας και επικουρικής, του είναι τρομερά δύσκολο να κατανοήσει ότι, πρέπει να συμβάλλει στην ανόρθωση του συστήματος υγείας, με την καταβολή επί πλέον εισφορών, για παροχές φτωχότερες και χειρίστου είδους από ποτέ. Να κατανοήσει πως πρέπει την σύνταξή του, την οποία δεν του την χάρισαν, αλλά  επί 35 έτη την δούλεψε υπακούοντας σε νόμους, όρους και ρυθμίσεις του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, θα πρέπει να την μοιρασθεί με τους καφενόβιους και ανεπάγγελτους!!

Διότι, εκεί καταλήγει η ιστορία. Ισοπέδωση προς τα κάτω!!!

Ομως, η διάταξη δεν αναφέρει ρητά το ποσοστό εισφοράς ασθενείας για τους συνταξιούχους. Είναι το 6% ή το 6,95%. Επίσης, γιατί θα πρέπει ο συνταξιούχος να πληρώσει το όποιο ποσοστό προσαυξημένο κατά 50%. Για την αναδιανομή ή την αλληλεγγύη των γενεών!!!

Δεν νομίζετε ότι, οι συνταξιούχοι αρκετά επιβαρύνθηκαν;;;

Οι έννοιες της αναδιανομής των εισοδημάτων και της αλληλεγγύης των γενεών ακούγονται εύηχα.  Αλλά την κρατική κοινωνική πολιτική – αναλγησία, δεν θα την πληρώνουν οι συνταξιούχοι.

Η εισφορά για την ασθένεια είναι εν μέρει ανταποδοτική. Δηλαδή όλοι έχουν δικαίωμα στην περίθαλψη. Ομως, ο συνταξιούχος ελεύθερος επαγγελματίας, του οποίου έχεις κόψει στο μισό και πιό κάτω την σύνταξη, είναι υποχρεωμένος να δουλέψει για να βοηθήσει τα παιδιά του και τα εγγόνια του, συμβάλλοντας στην αλληλεγγύη των μελλοντικών γενεών. Από πουθενά δεν προκύπτει η προσαύξηση της εισφοράς ασθενείας για τους συνταξιούχους, την στιγμή που απολαμβάνουν όλο και λιγότερες παροχές, από εκείνες που δεσμεύθηκε το κράτος να τους παράσχει.

 
2) εισφορά ανεργίας.

Θεσπίστηκε με το άρθρο 44 του Ν 3986/2011 εισφορά 10€ ανά μήνα υπέρ των παροχών ανεργίας. Ο συνταξιούχος δεν θα πρέπει να πληρώνει εισφορά για την ανεργία, λόγω του ανταποδοτικού χαρακτήρα αυτής. Διότι, απλά εάν σταματήσει να εργάζεται δεν θα δικαιούται αυτής της παροχής. Ποιό κράτος δικαίου θα μπορούσε να επιβάλλει εισφορά σε ομάδα απασχολουμένων, οι οποίοι δεν θα δικαιούνται της συγκεκριμένης αντιπαροχής!!!

Για το θέμα αυτής της εισφοράς έστειλα ερώτημα προς τον ΟΑΕΔ, το οποίο δεν έχει απαντηθεί ακόμη. 

 
3) Ηθικό μέρος της υπόθεσης.

Από την κύρια σύνταξή μου έχουν ήδη περικοπεί τα ακόλουθα:

Α.)  Επιδόματα – δώρα  συνταξιούχων,  άρθρο  τρίτο  παρ.  10    Ν 3845/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  24  Ν 4038/2012
Β.)  Εισφορά  αλληλεγγύης  συνταξιούχων,  άρθρου  38  Ν 3863/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  44  παρ.  10  Ν 3986/2011
Γ.)  Μείωση  άρθρου  6  παρ.  1 Ν 4051/2012
Δ.)  Μείωση  άρθρου  πρώτου  υποπαραγράφου  ΙΑ. 5,  περίπτωση  1  Ν 4093/2012.
Ε.) Εμμεση μείωση λόγω αύξησης της εισφοράς για την ασθένεια  Αρθρο  1  παρ.  31  Ν 4334/2015.

Από την επικουρική μου σύνταξη έχουν περικοπεί τα ακόλουθα:

Α.)   Ειδική  εισφορά  συνταξιούχων  άρθρου  44  παρ.  13  Ν 3986/2011
Β.)  Μείωση  άρθρου  6  παρ.  2 Ν 4051/2012
Γ.)  Μείωση  άρθρου  πρώτου  υποπαραγράφου  ΙΑ. 5,  περίπτωση  1  Ν 4093/2012
Δ.) Εμμεση μείωση λόγω επιβολής της εισφοράς για την ασθένεια        Αρθρο  1  παρ.  31  Ν 4334/2015.
Ε.)  Αρθρου 96 παρ. 4 Ν 4387/2016

 
4) Μείωση εισφοράς για την σύνταξη με το άρθρο 39 παρ. 13 Ν 4387/2016.

Στην παράγραφο 13 του άρθρου 39 του Ν 4387/2016 προβλέπονται τα ακόλουθα:

«13. Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης.»

Με μία εγκύκλιό του το ΕΦΚΑ επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο κείμενο του νόμου, χωρίς καμμία περαιτέρω επεξήγηση.

Επομένως, ο κάθε υπόχρεος καταβολής εισφορών ερμηνεύει κατά το δοκούν την ανωτέρω διάταξη. Δηλαδή, συμπεριλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι στην μείωση κατά 50% της εισφοράς για την σύνταξη;

Κάθε ερμηνεία, η οποία δεν προέρχεται από τον νομοθέτη ή το ΕΦΚΑ, θα είναι αυθαίρετη. Να σημειωθεί ότι, καταβάλλω ανελλιπώς εισφορές για 44 τουλάχιστον έτη.

Να σημειωθεί πως, μεταξύ των 80 περίπου εφαρμοστικών εγκυκλίων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4387/2016, ουδεμία αναφέρεται στους απασχολούμενους συνταξιούχους.!!! Ισως, θεωρούν αυτούς ότι, δεν πρέπει να υφίστανται.

 
Συμπέρασμα

Οταν σου έχουν ...κλέψει τα δικαιώματά σου για να εκπληρωθούν υποχρεώσεις (ποιός ξέρει τίνος) σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, όταν καλείσαι και πάλι, ως σύνηθες υποζύγιο, να κουβαλήσεις τα αμαρτήματα άλλων. Θα καταβάλλω την εισφορά για την σύνταξη, με την προσαύξησή της, όσο θα αντέχω, διατηρώντας ακέραιες τις πάμπολλες επιφυλάξεις μου για την ανιστόρητη μεταχείριση των απομάχων του πνεύματος, συμβάλλοντας στην ανόρθωση του ρημαγμένου κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος»

Εδώ έκλεισε την κουβέντα, σε μορφή μονολόγου, ο φίλος Αλέξης. Μπορώ να σας προσθέσω ότι, τρόμαξα με τα λεχθέντα του φίλου μου, ικανώτατου επιστήμονα.  Αναλογίσθηκα πως όλα αυτά, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τα υπομένουν όλοι οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι.

 


 

Γιάννης Καραφάς
            Φορολογικός αναλυτής       
    

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021