Η Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας στις επενδυτικές προτεραιότητες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης


Μια νέα δράση για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και καλεί σε συμμετοχή  τους υποψηφίους επενδυτές που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν συγκεκριμένες τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.


Ο Τουρισμός αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας  και συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Αποτελεί την  βαριά βιομηχανία της χώρας μας και παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια, καταγράφει σημαντικές θετικές επιδόσεις. Συμβάλει στην βελτίωση της απασχόλησης δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα βοηθάει αρκετούς άλλους κλάδους της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Ένας απ’ αυτούς είναι και η αγροτική δραστηριότητα για την οποία δημιουργούνται ευκαιρίες προώθησης των αγροτικών προϊόντων μέσω του τουρισμού.


Η ελληνική τουριστική οικονομία μπορεί να διαθέτει ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν αλλά βρίσκεται σε ένα περιβάλλον διεθνούς ανταγωνισμού το οποίο αποτελείται από πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Οι εξελίξεις αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα σε γεωπολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς με αποτέλεσμα η διεθνή αυτή αγορά να γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στην απαιτητική αυτή αγορά για να μπορέσει η ελληνική τουριστική βιομηχανία να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές της είναι αναγκαία η αναβάθμιση του branding. Αυτό μπορεί να γίνει με την επίτευξη δύο στόχων: Ο ένας στόχος αφορά την δημιουργία νέων επιχειρήσεων με νέα τουριστικά προϊόντα αλλά και με την προσφορά ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών. Ο άλλος στόχος αφορά την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αυτό θα οδηγήσει έτσι σε ένα νέο τουριστικό μοντέλο με το οποίο επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό η διαφοροποίηση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας  έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.


Στην κατεύθυνση αυτή κινείται το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο ανήκει η Δράση για την Ενίσχυση της Ίδρυσης  και λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο τομέας του τουρισμού ανήκει στους εννέα (9) παραγωγικούς , ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας όπως προκύπτουν από την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Είναι επομένως εύλογο να αποτελέσει βασική επενδυτική προτεραιότητα με σκοπό την ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και των ποιοτικών του χαρακτηριστικών σε κάθε περιφέρεια της χώρας.


Η συγκεκριμένη δράση έχει αποκλειστικό στόχο να δώσει επενδυτικά κίνητρα  για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων βιώσιμων τουριστικών επιχειρήσεων. Ενισχύεται δηλαδή η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με τα οποία δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες όπως ορίζονται από τον Ν. 4276/2014 αλλά και στις εναλλακτικέ μορφές τουρισμού.


Αφορά την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων και όχι την ενίσχυση υφιστάμενων γιατί όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω ο στόχος είναι να δημιουργηθούν νέα και καινοτόμα  τουριστικά προϊόντα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το επιτύχει και να το προωθήσει ευκολότερα στην αγορά μια νέα επιχείρηση παρά  μια υφιστάμενη. Επίσης, οι δράσεις του εναλλακτικού τουρισμού μπορούν να αναπτυχθούν και να προβληθούν με την δημιουργία νέων επιχειρήσεων οι οποίες θα επικεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο σ’ αυτές τις δραστηριότητες.  


Ποιες είναι η δραστηριότητες για τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν  νέες επιχειρήσεις ενισχυόμενες από την δράση;

 

Α) Ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη:

Πρόκειται για ξενοδοχεία τριών αστέρων (3*) και άνω με κλίνες 10 έως 50. Περιλαμβάνει και άνω των 50 αλλά η χρηματοδότηση για το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τις κλίνες άνω των 50 δεν επιχορηγείται από την κρατική ενίσχυση.

  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων το ΠΔ 33/1979
  • Ξενώνες φιλοξενίας νέων
  • Τουριστικές  κατασκηνώσεις (camping)  
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό τρείς (3)
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα τριών (3) κλειδιών και άνω και με ελάχιστη δυναμικότητα δέκα  (10) κλίνες.      

 

Β) Τουριστικά γραφεία:

  • Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199).
  • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
  • Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών ( ειδικά τουριστικά λεωφορεία του Ν. 711/1977, κτλ)
  • Ναυλομεσιτικά γραφεία για την εκναύλωση πλοίων αναψυχής.

 

Γ) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού:

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δραστηριότητες αθλητικού, θαλάσσιου τουρισμού, τουρισμού υπαίθρου και άλλων ειδικών εναλλακτικών μορφών. Η χώρα μας στο τομέα αυτό παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών λόγω των ευκαιριών που προσφέρει για την ανάπτυξη των μορφών αυτών. Σε ειδικές μορφές όπως ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θρησκευτικός, τα ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, κτλ, παρέχονται πολυάριθμες ευκαιρίες για σχετικές δραστηριότητες.  Πρόκειται επίσης για μια κατηγορία τουρισμού στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν αρκετές καινοτομίες  και να συμβάλει σημαντικά και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αρκετές μορφές  εναλλακτικού τουρισμού μπορούν να πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια όλου του έτους και όχι μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες. Παρέχεται έτσι η ευκαιρία για την ανάπτυξη τουρισμού 365 μέρες το χρόνο.


Μπορούν επιπλέον να ενταχθούν και αρκετές άλλες τουριστικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την μεταφορά επιβατών με διάφορα μέσα (mini bas, πούλμαν, τελεφερίκ, σκάφη, κτλ) με σκοπό την διοργάνωση εκδρομών και ταξιδιών αναψυχής.


Η δράση παρέχει στον επενδυτή χρηματοδότηση 45% έως 50% επί του προϋπολογισμού με ελάχιστο ύψος επένδυσης τα 25.000€ και μέγιστο τα 400.000€. Για μεγαλύτερες επενδύσεις, το επιπλέον του ανώτατου ορίου καλύπτεται εξολοκλήρου από τον επενδυτή χωρίς κρατική επιχορήγηση.


Οι δαπάνες που καλύπτονται αφορούν κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρο, μηχανήματα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, πιστοποιήσεις, προβολή, δαπάνες για μελέτες μηχανικών, υποστήριξη νομικού και φοροτεχνικού συμβούλου, λογισμικό, μεταφορικά μέσα και την σύνταξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου.


Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στην δράση είναι να υπάρχει από τον επενδυτή η δυνατότητα χρηματοδότησης με ίδια συμμετοχή του 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης.


Με βάση όλα αυτά, είναι ξεκάθαρο  ότι αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δράση καθώς  πρόκειται να συμβάλει στην πραγματοποίηση βιώσιμων επενδύσεων σε έναν στρατηγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας ο οποίος αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.   


Η χρονική περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων είναι από  18/12/2017 έως  28/3/2018 και  η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέσω της ιστοσελίδας ependyseis.gr.

      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ή στα τηλέφωνα 2810 311467, 6946 35 95 75 ή με e-mail  στην  ηλεκτρονική  μας διευθύνση  info@taxhorizon.club

 

 

www.taxhorizon.club

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021