NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 230
07 Δεκεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4442
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους.

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και διέπουν τη λειτουργία τους σε ορισμένο χώρο.

3. Η εφαρμογή των διατάξεων της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, καθώς και των διατάξεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων υπόκειται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ειδικότερα αυτές ορίζονται.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να προστίθενται στο Παράρτημα και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
Ορισμοί
α) Γνωστοποίηση: Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.
β) Έγκριση: Ως έγκριση ορίζεται κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και εκ των προτέρων έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Δεν αποτελεί έγκριση, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, η πράξη, άδεια, προϋπόθεση ή διαδικασία που απαιτείται για την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος από φυσικό πρόσωπο.
γ) Φορέας άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο.

1. Η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο επιτρέπεται, ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας ή μετά την έγκριση από την αρμόδια αρχή της λειτουργίας της δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή ελεύθερα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

2. Η υπαγωγή ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας ή ομάδας δραστηριοτήτων σε καθεστώς διαδικασίας γνωστοποίησης ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, με τα προεδρικά διατάγματα των άρθρων 5 και 7. Με τα ίδια ή όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να ορίζεται, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του προηγούμενου εδαφίου, ότι ορισμένη οικονομική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα.

3. Κατά την υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης ή έγκρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να προβλέπεται η διατήρηση όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας ή να αντικαθίστανται οι όροι αυτοί ή και να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που περιορίζουν την άσκηση της οικονομικής ελευθερίας, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και, ιδίως, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθορίων περιοχών.

4. Αν η άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας έχει ως συνέπεια την πρόκληση κινδύνων, οι οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3, η υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης κρίνεται ανάλογα για τον κάθε κίνδυνο. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων.

5. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ότι η οικονομική δραστηριότητα ασκείται ύστερα από έγκριση, οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους και να ζητούν την προσκόμιση των αναγκαίων πράξεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή εγγράφων, προκειμένου να χορηγήσουν την έγκριση.

1. Με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αναφέρονται και διέπονται από το ειδικό μέρος του νόμου και μέχρι την πλήρη υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας στο καθεστώς του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας που διέπουν τις προϋποθέσεις και τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

2. Η υπαγωγή της εγκατάστασης και λειτουργίας ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας στο καθεστώς του παρόντος νόμου δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση για την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν κατά τα λοιπά την άσκηση της δραστηριότητας. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, ο ενδιαφερόμενος που ασκεί οικονομική δραστηριότητα υπαγόμενη στον παρόντα νόμο υποχρεούται να τηρεί στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας φάκελο με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα, όπως διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα.

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται, κατά τροποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης και η αρμόδια αρχή παραλαβής της. Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα μπορεί να καταργούνται οι διατάξεις που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

2. H υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης χωρεί με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και εφόσον κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση της βλάβης ή των κινδύνων ή των συνεπειών άσκησης της δραστηριότητας συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τις υπάρχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, προκαλεί βλάβη ή κίνδυνο βλάβης για το δημόσιο συμφέρον, ιδίως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον γενικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσής του και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή,
β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές του επόμενου άρθρου, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί, οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από το φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

4. Από την έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγματος και της κοινής υπουργικής απόφασης των παραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η λήψη αδειών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ως αναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώρο άσκησής της, αλλά μόνο η γνωστοποίηση του παρόντος νόμου.

1. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (συνεστημένου ή υπό σύσταση) που πρόκειται να ασκήσει την οικονομική δραστηριότητα και λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά, η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την αρμόδια δημόσια αρχή.

2. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το όνομα του φορέα άσκησης της δραστηριότητας και του νομίμου εκπροσώπου, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιμο, η γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει και επιπρόσθετες πληροφορίες, ιδίως πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες.

3. Για όσες οικονομικές δραστηριότητες προβλέπεται γνωστοποίηση, αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.

5. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση, πριν από τη μεταβολή.

6. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1, 4 και 5 μπορεί να λαμβάνουν αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης ή της μεταβολής για την έναρξη άσκησης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας ή των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14, το αποδεικτικό υποβολής παρέχεται από την αρμόδια αρχή της παραγράφου 1, ύστερα από αίτησή τους.

7. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Αν ο φορέας της δραστηριότητας δεν προβεί στην υποβολή της γνωστοποίησης, υπόκειται σε έλεγχο από το χρόνο που είχε υποχρέωση για την υποβολή της. Από τον ίδιο χρόνο υπόκειται και στις κυρώσεις του άρθρου 15.

8. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί την οικονομική δραστηριότητα, υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης.

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται, κατά τροποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της δραστηριότητας σε διαδικασία έγκρισης και η αρμόδια αρχή χορήγησής της. Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα μπορεί να υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης νέα οικονομική δραστηριότητα ή υφιστάμενη δραστηριότητα για την οποία απαιτείται γνωστοποίηση ή δραστηριότητα που ασκείται ελεύθερα και να καταργούνται οι διατάξεις που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να προηγείται η διαδικασία διαβούλευσης του άρθρου 6 του Ν. 4048/2012 (Α' 34).

2. H υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μόνον εφόσον κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων ή των συνεπειών άσκησης της δραστηριότητας, συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τις υπάρχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, προκαλεί αυξημένο κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, ιδίως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον, γενικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσής του και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή,
β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης σύμφωνα και με τις γενικές αρχές του άρθρου 3, είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου και
γ) η αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοσή της, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης στο φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

4. Στους αναγκαίους όρους για την έκδοση της έγκρισης, που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να περιλαμβάνεται και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων, η συμμόρφωση με τα οποία τίθεται ως εναλλακτική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και πιστοποιείται από οργανισμούς αξιολόγησης. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστεύονται από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ- Αυτοτελής Μονάδα ΕΣΥΔ) και εγκρίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 56790/ΔΠΠ1828/2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β'1897). Η διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται η συμμόρφωση καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

5. Από την έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγματος και της κοινής υπουργικής απόφασης των παραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η λήψη αδειών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ως αναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώρο άσκησής της, αλλά μόνο η λήψη προηγούμενης έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

1. Για τη χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια αρχή συνοδευόμενη από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Το περιεχόμενο της αίτησης για τη χορήγηση της έγκρισης για μέρος οικονομικής δραστηριότητας ή το σύνολο αυτής ή δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

2. Η διοίκηση υποχρεούται κατ' αρχήν να εξετάζει το αίτημα για τη χορήγηση της έγκρισης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου δύναται να καθορίζεται μικρότερη ή μεγαλύτερη προθεσμία ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, η χορήγηση της έγκρισης τεκμαίρεται ότι έχει γίνει δεκτή, εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις.

3. Κατά της απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης, ο αιτών δύναται να ασκήσει προσφυγή κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

1. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 15, μειουμένου του προστίμου στο ήμισυ για τον καθένα από τους φορείς. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από τον χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την αλλαγή.

2. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.

3. Η ενημέρωση πραγματοποιείται με αλλαγή των σχετικών στοιχείων στο ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την αρμόδια δημόσια αρχή. 

Ο αριθμός των εγκρίσεων που χορηγούνται για μία οικονομική δραστηριότητα είναι απεριόριστος. Ο αριθμός των εγκρίσεων μπορεί να περιορίζεται για το σύνολο της Επικράτειας ή για συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα, μόνον εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους αντικειμενικούς που αφορούν τη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα και σχετίζονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου φυσικού, σπάνιου ή δημόσιου πόρου και εφόσον ο απεριόριστος αριθμός εγκρίσεων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον πόρο αυτόν, όπως ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

1. Για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης, μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου άπαξ ανά εγκατάσταση, με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων, καθώς και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 14 , τη λειτουργία και συντήρησή του.
α) Το σύνολο των εσόδων από τη θέσπιση του παραβόλου της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού ή άλλου ειδικού ταμείου του Δημοσίου και ποσοστό έως 20% των εσόδων εγγράφεται σε ύψος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
β) Αν αρμόδιες αρχές για τη γνωστοποίηση ή έγκριση ορίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 80% του συνόλου των εσόδων εισπράττεται υπέρ αυτών και το 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Το ύψος του παραβόλου πρέπει να ορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να μην ξεπερνά το κόστος που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του μεγέθους και του είδους της δραστηριότητας και εύλογο, ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Αναπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των προηγούμενων παραγράφων και ορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

4. Όταν καθορισθεί το παράβολο των ανωτέρω παραγράφων, όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας ανά εγκατάσταση καταργούνται, με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3.

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές ανάλογα με την άσκηση κάθε δραστηριότητας αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την κείμενη ειδική νομοθεσία και τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις και συνίσταται ιδίως:
α) στον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας κατά το στάδιο της λειτουργίας, ιδίως με τη διενέργεια αυτοψίας στην εγκατάσταση και τον έλεγχο δικαιολογητικών εγγράφων και αναφορών,
β) στη σύσταση προς τον εποπτευόμενο για την εφαρμογή μέτρων προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία,
γ) στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης, ιδίως μέσω της παροχής πληροφόρησης προς τον εποπτευόμενο για τον επαπειλούμενο κίνδυνο προσβολής πτυχής του δημοσίου συμφέροντος, τις νομικές απαιτήσεις και την αναγκαιότητα λήψης των απαιτούμενων μέτρων συμμόρφωσης και
δ) στην επιβολή μέτρων συμμόρφωσης ή και κυρώσεων, όπου προβλέπονται.

2. Η εποπτεία βασίζεται στις παρακάτω αρχές:
α) της νομιμότητας,
β) της ανεξαρτησίας του εποπτεύοντος οργάνου από το εποπτευόμενο μέρος και από κάθε άλλον που έχει σχετικό έννομο συμφέρον,
γ) της διαφάνειας, σαφήνειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας,
δ) του σεβασμού των νομίμων δικαιωμάτων του εποπτευόμενου,
ε) της αναλογικότητας των εφαρμοστικών μέτρων σε σχέση με τη βαρύτητα του κινδύνου της πιθανότητας επέλευσής του και το ιστορικό συμμόρφωσης του φορέα,
στ) της επιείκειας προς τον εποπτευόμενο σε περίπτωση αμφιβολίας και της κλιμάκωσης των κυρώσεων ανάλογα με το μέγεθος της μη συμμόρφωσης και τις συνέπειες αυτής, σε κάθε δε περίπτωση η επιβολή μέτρων και κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο μέσο,
ζ) της εχεμύθειας των απόρρητων στοιχείων επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.

1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα προεδρικά διατάγματα των άρθρων 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1, αρμόδιες αρχές για τη διαδικασία γνωστοποίησης ή έγκρισης είναι όσες προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3. Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς επιτρέπεται μόνο υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
α) αν οι συνθήκες απαιτούν περισσότερους ανθρώπινους πόρους με μεγαλύτερη εξειδίκευση, για να διαπιστωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης των φορέων των οικονομικών δραστηριοτήτων, είτε κατά τη λειτουργία τους είτε για τη διεξαγωγή εκ των προτέρων ελέγχων για τη χορήγηση έγκρισης και
β) εφόσον τίθεται ζήτημα ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυτούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για τους ιδιωτικούς φορείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της ανάθεσης, οι απαιτήσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη διεξαγωγή των ενεργειών που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω θέμα.

1. Η υποστήριξη του τιθέμενου με τον παρόντα νόμο θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, λαμβάνει χώρα μέσω του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων αποτελεί το κεντρικό σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών υπαγωγής στο καθεστώς του παρόντος νόμου και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η συνολική διαχείριση και εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Σκοπός τήρησης του συστήματος είναι η εφαρμογή και η υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας υπαγωγής στο καθεστώς του παρόντος νόμου και ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνει: α) τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης, καθώς και την υποστήριξη του προγραμματισμού και υλοποίησης της διαδικασίας ελέγχων βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος, β) ολοκληρωμένο μητρώο με τις πληροφορίες σχετικά με τη γνωστοποίηση που έχει υποβάλει ένας φορέας δραστηριότητας, τις εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί, τους ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί ο φορέας της δραστηριότητας, καθώς και το επίπεδο του κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ μπορεί να περιλαμβάνει και πληροφορίες σχετικά με άλλες εγκρίσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.

3. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα:
α. Υποσύστημα Καταγραφής Γνωστοποίησης και Εγκρίσεων και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: (αα) αναλυτικό κατάλογο των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, όπως γνωστοποίηση και εγκρίσεις για την ενημέρωση των πολιτών, (ββ) μητρώο που περιλαμβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που έχει υποβάλει κάθε φορέας οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και των εγκρίσεων που έχει λάβει και (γγ) μητρώο των επιμέρους εγκαταστάσεων κάθε επιχείρησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί γνωστοποίηση ή και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς και των δομών για τις οποίες οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες.
β. Υποσύστημα Διαχείρισης Εγκρίσεων των επιχειρήσεων που υποστηρίζει: (αα) το μηχανισμό γνωστοποίησης και (ββ) τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και
γ. Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων που επιτρέπει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου που διεξάγεται με τη χρήση πρότυπων φύλλων ελέγχου.

4. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των ελέγχων που πραγματοποιούνται από κάθε ελεγκτική αρχή και δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επίσης, γνωστοποιούνται πληροφορίες που προκύπτουν από τους ελέγχους, καθώς και τυχόν διαπιστώσεις και ευρήματα που αφορούν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων.

5. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου, προβλέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΟΠΣ-ΑΔΕ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον προβλέπεται η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, καθώς και με κάθε άλλο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα, βάσει του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως εγκρίθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ 10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 1301).

6. Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή πύλη, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο δημοσιότητας κάθε ενέργειας, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου. Η διαδικτυακή πύλη αποτελεί επίσης το μέσο παροχής πληροφοριών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τα επίπεδα δικαιώματος πρόσβασης κλιμακώνονται από απλή ενημέρωση μέχρι και τροποποίηση των υφιστάμενων στοιχείων στο σύστημα.

7. Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, για τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία γνωστοποίησης ή η λήψη έγκρισης, πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται στο ΟΠΣ-ΑΔΕ και να δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη αυτού. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν το ΟΠΣ-ΑΔΕ για κάθε όρο και προϋπόθεση που απαιτείται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

8. Τα πρότυπα φύλλα ελέγχου που χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές οφείλουν να δημοσιεύονται απαραιτήτως στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16, δεν μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος πριν από τη δημοσίευση των πρότυπων φύλλων ελέγχου στο ΟΠΣ- ΑΔΕ.

9. Το κέντρο λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ και οι δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του διέπονται από το Ν. 3979/2011 (Α' 138). Η λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ διέπεται από τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με διαδικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα, όπως αυτά προβλέπονται στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών καθορίζονται το πλαίσιο δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και ο τρόπος και οι όροι ή οι περιορισμοί πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές.

1. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5, η παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
α) αν η παράλειψη αφορά την αρχική γνωστοποίηση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων που έχουν μεταβληθεί,
β) σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης στοιχείων που μεταβλήθηκαν ή σε περίπτωση γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων, αν η παράβαση αφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία και ο βαθμός σπουδαιότητας αυτών, γ) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας,
δ) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της,
ε) αν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας,
στ) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον,
ζ) η άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί.
Τα ελεγκτικά όργανα, αν κρίνουν ότι η παράβαση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια είναι ήσσονος σημασίας, μπορούν αντί της επιβολής του προστίμου να προβούν σε σύσταση.
Ο συντελεστής βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων, η επιμέτρησή τους, το εύρος των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3.

2. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας ύστερα από προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 7, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης, την προσβαλλόμενη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος και την ένταση της προσβολής. Επιπλέον, συνεκτιμώνται κατά την επιμέτρηση του προστίμου:
α) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας,
β) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της,
γ) αν η παράβαση περί έγκρισης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνιστά και παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας,
δ) η άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί,
ε) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.
Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, μπορεί να επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική δια-κοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.
Το εύρος του πλαισίου των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2, τα κριτήρια επιμέτρησης των ανωτέρω κυρώσεων, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για κάθε οικονομική δραστηριότητα ή για ομάδα ή ομάδες δραστηριοτήτων καθορίζονται για περιπτώσεις υφιστάμενων εγκρίσεων με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

3. Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείμενης νομοθεσίας επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού. Επί των εισπραττόμενων προστίμων για την επιβολή και είσπραξη, των οποίων αρμόδιος είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Ο.Τ. Α. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων δύναται να ασκείται προσφυγή κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 34 του Ν. 4262/2014 (Α' 114).

2. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Μετά την άνω ημερομηνία, κάθε άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό ή κάθε άλλη συναφής πράξη ή διαδικασία, η οποία δεν έχει υπαχθεί στην έννοια της έγκρισης, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και αντίκειται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, καταργείται.

3. Για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5, για τις οποίες απαιτείτο για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της διοίκησης ή από Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο φορέα αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, η οποία παύει να ισχύει, ζητείται μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς γνωστοποίησης το αποδεικτικό υποβολής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης διαπιστώνεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Η διαπίστωση της λειτουργίας είναι δυνατή είτε σε φάσεις είτε ως πλήρης.

5. Με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου συνίσταται Ομάδα Διαχείρισης Έργου, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ως Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων. Η ομάδα Διαχείρισης Έργου προγραμματίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 και 11 που περιλαμβάνονται στην 3η ομάδα του Παραρτήματος, καθώς και οι «δραστηριότητες συσκευασίας» με ΚΑΔ 82.92 της 11 ης ομάδας στις περιπτώσεις που αφορούν τρόφιμα και ποτά. 

1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, με εξαίρεση τη δραστηριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81, υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας κατά το Ν. 3852/2010 (Α'87), στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα ή στα κατά τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά την πιστοποίησή τους, σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και το άρθρο 4 του Π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α' 430) αντίστοιχα, τα οποία υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες αρχές.

4. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παραβόλου, για το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 1 παράγραφος 1 και παρ. 2 περίπτωσης Β' υποπερίπτωσης i της οικ. 14684/914/Φ15/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 3533).

5. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από τα κατά τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μετά την πιστοποίησή τους, διενεργούνται εφεξής μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από το χρόνο που υπήρχε υποχρέωση για την υποβολή της.

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ. 483/35/Φ15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158), καταργείται.

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) όπου απαιτείται.

3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ. 483/35/Φ.15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατ' εξαίρεση, διατηρείται η σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP), όπου απαιτείται.

3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο έκτο του Ν. 4303/2014 (Α' 231) και στις 5045/116550/2015 και 5042/116548/2015 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2323), καταργείται.

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) όπου απαιτείται.

3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Αν για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται προηγούμενη έγκριση κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300), η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.

1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 24. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο οικείος Περιφερειάρχης.

2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (Α'87).

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης κατατάσσονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς και καθορίζονται τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις των ως άνω δραστηριοτήτων, με βάση την κατάταξη αυτή, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

1. Στο άρθρο έκτο του Ν. 4303/2014 (Α'231) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το στοιχείο 1 της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από τα οξοποιεία. Το ξύδι διατίθεται προς εμπορία είτε προσυσκευασμένο είτε χύμα. Η εμφιάλωση του ξυδιού γίνεται από τα οξοποιεία, καθώς και από τα εμφιαλωτήρια ξυδιού.»
β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο οξοποιείο ή και εμφιαλωτήριο ξυδιού τηρείται αρχείο σχετικά με τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται προς κατεργασία, τις κατηγορίες ξυδιών που παράγονται ή και εμφιαλώνονται και το σχετικό διάγραμμα ροής. Αν μεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη ή και άλλη πρώτη ύλη στην οποία, είτε αυτοτελώς, είτε στα παραγόμενα ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, εφαρμόζεται Ε.Φ.Κ. με μη μηδενικό συντελεστή, ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2, οι οποίες ελέγχουν τις οικείες εγκαταστάσεις συντάσσοντας σχετική έκθεση με βάση την οποία και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής επιτρέπεται η παραλαβή των εν λόγω πρώτων υλών, προς κατεργασία, από το οξοποιείο.
2. Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή/εμφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μητρώου Επιχειρήσεων ξυδιού», καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου μητρώου για τις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους.»
γ) Το στοιχείο 2 της παραγράφου 12 καταργείται.

2. Στην υπ' αριθμ. 5045/116550/2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2323) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το άρθρο 2 καταργείται.
β) Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΦΕΤ.»
γ) Το άρθρο 6 καταργείται.

3. Στην υπ' αριθμ. 5042/116548/2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2323) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το άρθρο 2 καταργείται.
β) Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνου που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΦΕΤ.»
γ) Το άρθρο 7 καταργείται.

4. Καταργούνται:
α) Το άρθρο 19 του Ν. 3526/2007 (Α' 24).
β) Η παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 3325/2005 (Α' 68).

5. Η υπ' αριθμ. 12710/860/Φ15/2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1026) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην Α5α/5333/1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β' 721) και τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.

1. Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. οικ. 12684/92/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 3181), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηριότητες με αριθμό 32 έως 103 του Παραρτήματός της.

2. Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων όπως αυτό προβλέπεται στο Ν. 3982/2011 (Α' 143) και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες διατάξεις.

3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

4. Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 18. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας.

6. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 24 σχετικά με την κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων, για έλλειψη γνωστοποίησης, για γνωστοποίηση με αναληθή στοιχεία ή για παράλειψη γνωστοποίησης στοιχείων που έχουν μεταβληθεί εφαρμόζεται η 484/36/Φ15/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 230), εφαρμοζόμενη αντιστοίχως για τις παραβάσεις με στοιχεία 3, 4 και 5 της παραγράφου Α' του Παραρτήματός της. Το προσδιοριζόμενο πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από το όργανο που το επιβάλλει. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α' 114) εκτός των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι. 

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, καθώς και των άρθρων 29 και 30.

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.

3. Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α' 114) ισχύει και για τη γνωστοποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

5. Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη εγκατάσταση.

6. Η χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο. Υ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος.

1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β' 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.

2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης.

3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

1. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται προηγούμενη άδεια, σύμφωνα με το Β.δ. 24.9/20.10/1958 (Α' 171).

2. Αν ο φορέας της δραστηριότητας αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου μετά τη γνωστοποίηση ή η ήδη χορηγηθείσα άδεια τροποποιηθεί, προβαίνει σε μεταβολή των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί και δεν απαιτείται η έκδοση της πράξης πρόσθετου προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση από τους Δήμους της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

4. Η προβλεπόμενη στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του Β.δ. 24.9/20.10/1958 προθεσμία ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες.

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με το Ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης ορίζεται η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρμόζεται το άρθρο 28.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 και η παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014 καταργούνται.

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 και στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

1. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προσδιορίζονται οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να ιδρύονται οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, οι τυχόν ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Μετά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων, η απαιτούμενη από το Ν. 3028/2002 έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, χορηγείται απευθείας από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται η λήψη επιπλέον ή ειδικών όρων.

1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 38. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο οικείος Δήμαρχος.

2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (Α'87).

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, με σφράγιση αυτών από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και με τη συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών όπου απαιτείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, νοείται εφεξής η διοικητική πράξη του αρμόδιου οργάνου που διατάσσει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης αυτής.

5. Η έλλειψη γνωστοποίησης ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων ή η παράλλειψη γνωστοποίησης μεταβληθέντων στοιχείων δεν επιφέρουν ως αυτοτελείς παραβάσεις ποινικές κυρώσεις.

1. Για τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος καταβάλλεται άπαξ το παράβολο, όπως αυτό έχει καθορισθεί για την άδεια λειτουργίας με τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α' 114).

2. Για τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής δεν απαιτείται πρόσθετο παράβολο.

1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων που περιγράφονται στους Α.ν. 445/1937 (Α' 32) και 446/1937 (Α' 23) αναφορικά με την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηματογράφων. Η αρμοδιότητα των συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 81 του Ν. 3463/2006 παραμένει εν ισχύι.
β) Το εδάφιο τρίτο του σημείου 2 της παραγράφου Β' του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (B'2718).
Τα κέντρα διασκέδασης εξακολουθούν να αδειοδοτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006.

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

2. Εάν ο φορέας έχει λάβει προέγκριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει την άδεια λειτουργίας, προβαίνει σε γνωστοποίηση χωρίς να απαιτείται η έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση προέγκρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων νοούνται ως αιτήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 και εξετάζονται ως τέτοιες.

4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 30 καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

5. Κατ' αντιστοιχία με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 29 εφαρμόζεται για όσους φορείς επιθυμούν να κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως αν έχουν άδεια λειτουργίας.

6. Από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.10, 55.20, 55.30 και 55.90, που περιλαμβάνονται στην 8η Ομάδα του Παραρτήματος.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.

2. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ή το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2017, οι δραστηριότητες υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. H αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 44.

3. Από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ή το αργότερο από την 1 η Οκτωβρίου 2017, η χορήγηση του Ε.Σ.Λ. καταργείται και τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων δεν υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, αλλά τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Όπου στη κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για Ε.Σ.Λ., εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

1. Σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 υπάγονται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14.

2. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Οι υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.

5. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών δεν κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, αλλά τηρούνται στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

1. Στο Ν. 4276/2014 (Α' 155) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Καταργούνται:
αα) το στοιχείο ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3,
ββ) το στοιχείο ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4
β. Τροποποιούνται:
αα) Το στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Στην περίπτωση που το κατάστημα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ. Α., προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.»
ββ) Το στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ. Α., προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.»
γ. Στο στοιχείο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών.»
δ. Στο στοιχείο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

2. Στην υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (Β' 3118) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Καταργούνται:
αα) το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ββ) τα στοιχεία στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
β. Τροποποιούνται:
αα) το στοιχείο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων, που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ. Α., προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.»
ββ) Στο στοιχείο θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«θ. Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών.» 

1. Στο Ν. 4276/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας.»,
β. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

2. Το στοιχείο δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Ν. 4179/2013 (Α' 175) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

3. Στην υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 (Β'3118) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. το στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»,
β. το στοιχείο δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (Α' 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (Α'63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού.»

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα δύνανται, προαιρετικά, να καταταχθούν σε κατηγορίες κλειδιών.»

Καταργούνται:
α) Η παρ. 7 του άρθρου 3 και η παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014.
β) Οι παράγραφοι 3 και 3.1 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού.

1. Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η οικεία υπηρεσία τουρισμού.

2. Κατά των πράξεων επιβολής κυρώσεων χωρεί η προσφυγή της παρ. 16 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014.

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης Ε.Σ.Λ., νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της τουριστικής δραστηριότητας με τη σφράγιση της εγκατάστασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014.

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της αφαίρεσης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, νοείται εφεξής η διακοπή λειτουργίας και χρήσης της κολυμβητικής δεξαμενής με τη σφράγιση της εγκατάστασης.

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και οι άδειες λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε το Ε.Σ.Λ. ή η άδεια, η διαδικασία που ακολουθείται για τη συνέχιση της λειτουργίας του καταλύματος ή της κολυμβητικής δεξαμενής διέπεται από διατάξεις του παρόντος.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση Ε.Σ.Λ. ή άδειας κολυμβητικής δεξαμενής εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

1. Στο πεδίο εφαρμογής της 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β' 529) εμπίπτουν από τη δημοσίευση του παρόντος τα κέντρα διασκέδασης άνω των διακοσίων (200) ατόμων και οι κινηματογράφοι.

2. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στους Α.ν. 445/37 (Α' 32), 446/37 (Α' 23) και το Β.δ. 15/1956 (Α' 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των διακοσίων (200) ατόμων και τους κινηματογράφους καταργούνται.

3. Η περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3511/2006 (Α' 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4249/2014 (Α' 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο, δεν τηρούν τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τις προδιαγραφές αυτών, δεν έχουν προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως ενδεικτικά, μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σχέδια κατόψεων, πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.»

4. Το άρθρο 14 του Ν. 3511/2006 (Α' 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4249/2014 (Α' 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 14
Πυροσβεστικές διατάξεις - Πυροπροστασία
1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται:
α) Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας.
β) Κατασταλτικά μέτρα στα δάση, στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
γ) Διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαίτηση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων.
2. Οι πυροσβεστικές διατάξεις εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 Π. Κ..
4. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης της παραγράφου 3, διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επικινδυνότητας από τη συντελούμενη παράβαση, τη διάρκεια αυτής, το βαθμό άμεσης συμμόρφωσης και τη συνεργασία του παραβάτη, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό και το μέγεθος της επιχείρησης. Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνεται σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους. Η Πυροσβεστική Αρχή εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια δύναται να επιβάλει απευθείας διοικητικά μέτρα, όπως προσωρινή ή οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης μέσω της σφράγισης αυτής με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή της παραγράφου 3 και των κυρώσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελούμενες παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας να προβαίνει σε συστάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας για άρση της παράβασης. Τα ποσά των διοικητικών προστίμων εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
5. Το ύψος και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστίμων για καθεμία από τις παραβάσεις των πυροσβεστικών διατάξεων εντός των ορίων της παραγράφου 4, η επαύξησή τους σε περίπτωση υποτροπής, τα ειδικότερα διοικητικά ή άλλα μέτρα που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η βεβαίωση και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ή με πυροσβεστική διάταξη, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
6. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και η επιβολή των κυρώσεων και διοικητικών μέτρων ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1β του Ν. 3850/2010 (Α' 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν.
Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης του ασκούμενου ελέγχου από τον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης ή άρνησης με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης χορήγησης στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα κάθε στοιχείου - εγγράφου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του ελέγχου, τα πυροσβεστικά όργανα δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία της πραγματοποιείται ο έλεγχος, ενώ στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή δύνανται να επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω παραγράφων 3 και 4. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.
7. Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή δικαιολογητικά που σχετίζονται με την επιβολή και τήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδικασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών μετά από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
8. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους.»

1. Στο άρθρο 1 του Ν. 4302/2014 (Α'225) προστίθεται περίπτωση ιγ' ως εξής:
«ιγ) Γνωστοποίηση είναι η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας του παρόντα νόμου, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.»

2. Η περίπτωση στ' του άρθρου 1 του Ν. 4302/2014 (Α'225) τροποποιείται ως εξής:
«στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 γνωστοποίηση.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:
«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας όλα τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α' του Ν. 4014/2011(Α' 209) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή η γνωστοποίηση της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 1 του παρόντος, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά τηρούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι έλεγχοι από την αρμόδια αρχή διενεργούνται μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από τον χρόνο που υπήρχε υποχρέωση για την υποβολή της. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 4014/2011

4. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:
«2. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και Α2 του Ν. 4014/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:
«3. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που δεν κατατάσσεται στην κατηγορία Α' του Ν. 4014/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων, εφόσον από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό μεταπίπτει η κατάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στην κατηγορία Α'.»

6. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:
«4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση, πριν από τη μεταβολή.»

7. Η παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 καταργείται.

8. Η παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας εγκατάστασης, ο τύπος και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων και ανανεώσεών της και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγησή της. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας ή παράλειψης γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από τον φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.»

9. Στο άρθρο 8 του Ν. 4302/2014 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που εκτός από την κύρια δραστηριότητα εξασκείται και δευτερεύουσα - συμπληρωματική δραστηριότητα κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος, η οποία δεν κατατάσσεται στην κατηγορία Α' του Ν. 4014/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υποχρεούται μόνο σε γνωστοποίηση της μεταβολής που επέρχεται με την προσθήκη της δευτερεύουσας δραστηριότητας.»

10. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:
«1. Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εγκατάστασης, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22, 24 έως και 28 του Ν. 3982/2011.»

11. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:
«2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 του Π.δ. 79/2004 (Α'62) που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β' ή τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (Α'143), χορηγείται άδεια εγκατάστασης, όπου απαιτείται και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή η γνωστοποίηση της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 1 του παρόντος. Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 8 όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή. Μετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης υποχρεούται πάραυτα στην υποβολή της γνωστοποίησης.»

12. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:
«3. Οι όροι δόμησης των Επιχειρηματικών/ Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας είναι οι ακόλουθοι:
α) Ποσοστό κάλυψης έως 70%.
β) Συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 για τα ακίνητα στα οποία ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής και μεταποιητικές δραστηριότητες και 1,2 για τις λοιπές χρήσεις.
γ) Μέγιστο ύψος οικοδομής όχι ανώτερο των είκοσι πέντε (25) μέτρων.
δ) Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του Επιχειρηματικού/ Εμπορευματικού Πάρκου με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας ορίζονται σε 5% κατ' ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας του Πάρκου και συνυπολογίζονται στη συνολική έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
ε) Στις δραστηριότητες που δύνανται να αναπτύσσονται εντός του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας περιλαμβάνονται η λειτουργία εκθεσιακών κέντρων με δυνατότητα χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων και οι μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής ή μέσης όχλησης.»

13. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:
«4. Για την εγκατάσταση και τη διαχείριση Επιχειρηματικών/Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους του Ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν.»

14. Στο τέλος του άρθρου 17 του Ν. 4302/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Το Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εθνικής Εμβέλειας, καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα της υποπερίπτωσης δδ' της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 3982/2011 , αναπτύσσονται και σε περιοχές χονδρεμπορίου. Ο συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 που προσδιορίζεται για τις βιομηχανικές χρήσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011 εφαρμόζεται και για τις εγκαταστάσεις εντός των ως άνω Πάρκων στις οποίες ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις ο συντελεστής προσδιορίζεται μέχρι 1,2.»

Στο τέλος του άρθρου 20 του Ν. 3325/2005 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Σε περίπτωση διαχωρισμού υφιστάμενων βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών που λειτουργούν νόμιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή δημιουργίας δύο δραστηριοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λειτουργούν σε πλήρως διακεκριμένους χώρους, η λειτουργία τους εξακολουθεί και διέπεται από τις διατάξεις για τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.»

1. Η περίπτωση ιβ' της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3982/2011(Α' 143), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013 (Α' 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών πλην αυτών που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2.»

2. Η περίπτωση ιγ' της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3982/2011, που προστέθηκε δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013, καταργείται.

3. Δραστηριότητες με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 kW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011, υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 52 του Ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρισης της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταβάλλεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) σε έξι (6) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και αποδίδεται αυτούσια, χωρίς να υποβάλλεται σε φόρο ή οποιεσδήποτε κρατήσεις, στην ΕΑΝΕΠ για την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής. Η αξία της έκτασης προσδιορίζεται από την οικεία Δ.Ο. Υ., όπου δεν εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα αξιών. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές μαζί με τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης δεν επαρκούν για την υλοποίηση των έργων υποδομής, μπορεί να ορίζεται πρόσθετη εισφορά σε χρήμα. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα για την υλοποίηση των έργων υποδομής, το πλεόνασμα περιέρχεται στην ΕΑΝΕΠ για τους σκοπούς της και κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 περίπτωση ιβ'. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

5. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 52 του Ν. 3982/2011 (Α' 143) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Κατά τα λοιπά, για ό,τι δε ρυθμίζεται ρητά στο παρόν άρθρο, που ισχύει κατά παρέκκλιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1337/1983 (Α'33) και άλλων γενικών πολεοδομικών διατάξεων.»

6. Η περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζεται σε 15%, εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδομικοί λόγοι που τεκμηριώνονται από την πολεοδομική μελέτη και ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου η οριογραμμή του ΕΠΕ τοποθετείται επί εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού, δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης περιμετρικού πρασίνου προς το μέρος της οδού.»

7. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με τη σχετική σύμβαση η ΕΔΕΠ αναλαμβάνει με αναδοχή χρέους κάθε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή της ΕΑΝΕΠ από τυχόν δανειακούς πόρους που έχουν αντληθεί για την κατασκευή των έργων υποδομής, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των δύο φορέων, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 59.»

8. Το πρώτο εδάφιο του σημείου γ' της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 3982/2011 (Α' 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2545/1997 (Α' 254), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης του άρθρου 5 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του αυτού νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για διάρκεια έξι (6) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

9. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011 (Α'143) τροποποιείται ως εξής:
«1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι 8.8.2019, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ημερομηνία αυτή με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης οι οποίες για το λόγο αυτό βρίσκονται σε εκκρεμότητα αναστέλλονται, σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια, μέχρι 8.8.2019. Ως «νόμιμα υφιστάμενες» νοούνται οι δραστηριότητες οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, καθώς και εκείνες των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι πλέον σε ισχύ, αλλά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της αδείας εκτός από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η οποία καθορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 3481/2006 (Α'162).»

Το Β.δ. 361/1964 (Α'104) «Περί απαλλαγής των κατόχων μικρών βιοτεχνικών εργαστηρίων ή αποθηκών εκ της υποχρεώσεως εφοδιασμού δι' αδείας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας» καταργείται.

Το εδάφιο β' της παρ. 4 του άρθρου 179 του Ν. 4261/2014 (Α' 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προς το σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι κατά τα άνω, συλλογικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν σχετικό αίτημα στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να προβεί στην έκδοση της σχετικής εισήγησης.»

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν. 1804/1988 (Α'177) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ., τα οποία δεν ασκούν το επάγγελμα του χημικού ή άλλο επάγγελμα που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επιστήμη της χημείας, μπορούν μετά από αίτησή τους να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας συνδρομής στην Ε. Ε.Χ. για ένα έτος με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της απαλλαγής μετά από νέα αίτηση. Η αίτηση εξετάζεται και την απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή Επαγγέλματος της Ε.Ε.Χ.. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που ορίζει εκ των μελών της η Διοικούσα Επιτροπή με τριετή θητεία. Η Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει κάθε αίτηση που υποβάλλεται ενώπιόν της εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1804/1988 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Χημικός για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα ή έχει λήξει η ισχύς της, δεν ασκεί νομίμως το επάγγελμα του χημικού και δεν μπορεί νομίμως να απασχοληθεί με οποιαδήποτε έννομη σχέση.»

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1804/1988 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και κατ' εξαίρεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, αποφασίζει προηγουμένως η Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ε.Χ., σε συνεδρίαση στην οποία παρευρίσκονται και αποφασίζουν τα μέλη της με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 1804/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε περιφερειακό τμήμα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον ταμία και έναν έως τρεις συμβούλους.»

5. Στο τέλος του άρθρου 13 του Ν. 1804/1988 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και κατ' εξαίρεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, αποφασίζει προηγουμένως η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΤ σε συνεδρίαση στην οποία παρευρίσκονται και αποφασίζουν τα μέλη της με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.»

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και αντίθετων ρυθμίσεων κανονιστικών πράξεων των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός αν άλλως ειδικότερα ορίζεται.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 


Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021